Gall cynulleidfaoedd y Panto ym Mhafiliwn y Grand ym Mhorthcawl edrych ymlaen at antur anferth dros yr ŵyl gyda phantomeim llawn hwyl i’r teulu Jack and The Beanstalk o 16 Rhagfyr i 8 Ionawr.

Mae’r arwyr panto hoffus Kyle Tovey a Vern Griffiths yn dychwelyd i arwain y cast sy’n cynnwys Samantha Spragg, Ellena Louise Thompson, Harry Lynn, Darcy Kim, Becky Power, Gregory Joshua Cox, Lloyd Rhys Williams a chast cefnogol llawn gan gynnwys ensemble o ieuenctid lleol. dawn.

Meddai’r actor lleol Kyle, a fydd yn dychwelyd i Borthcawl mewn panto am y pedwerydd tro: “Mae gan Borthcawl gynulleidfaoedd teuluol mor anhygoel, ni allaf aros am dymor panto gwych arall yn llawn hwyl yn y Pafiliwn, rhywle sydd bellach yn teimlo fel ail gartref.”

Gyda Vern Griffiths yn dathlu ei nawfed panto ym Mhorthcawl, mae hefyd yn gyffrous i fod yn ôl yn ei ‘gartref oddi cartref’ ac yn dweud:

“Rydw i mor gyffrous i fod yn ôl ym Mhafiliwn y Grand eleni. Rydych chi mewn am wledd go iawn gyda Jac a'r Goeden Ffa. Mae'n mynd i fod yn 'Pav-tastic!'…Rwy'n gobeithio y bydd hynny'n dal ymlaen!”

Cynhyrchir Jack and the Beanstalk gan Imagine Theatre. Fe'i hysgrifennwyd gan Christian Patterson a bydd yn cael ei chyfarwyddo a'i choreograffu gan Jenny Phillips (coreograffi cynorthwyol gan Ellena Louise Thompson) gyda threfniant cerddorol gan Dan Jarvis.

Mae Marina Newth, Rheolwr Theatr Pafiliwn y Grand wrth ei bodd yn croesawu Kyle a Vern yn ôl ac yn dweud:

“Allwn ni ddim aros i groesawu Kyle, Vern a gweddill y cast i Bafiliwn y Grand ar gyfer tymor y panto. Fel bob amser, bydd ein panto ym Mhorthcawl yn llawn chwerthin, niferoedd cerddorol gwych a’r holl hwyl Nadoligaidd y gallech ei ddymuno.”

Tocynnau ar werth nawr yn Jac a'r Goeden Ffa | Beth Sydd Ymlaen | Swyddfa Docynnau Awen.