Amdanom ni

Yr hyn a wnawn

Rydym yn gweithredu ystod o gyfleusterau a gweithgareddau diwylliannol, gan gynnwys theatrau, llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol, plasty a pharc gwledig a dau brosiect seiliedig ar waith ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu.

Theatrau

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn rheoli tair theatr boblogaidd: Pafiliwn y Grand ym Mhorthcawl, Neuadd y Gweithwyr Blaengarw a'r Metropole (Met) yn Abertyleri.

Parhaodd y cynnydd ar ailddatblygiad gwerth miliynau o bunnoedd yn Neuadd y Dref Maesteg a Sicrhawyd Cyllid Lefelu i Fyny ar gyfer gwaith adnewyddu mawr ar y Miwni ym Mhontypridd.

Gan weithio gyda phartneriaid awdurdodau lleol, gallwn gysylltu, cryfhau a chefnogi cymunedau trwy ymgysylltu â phrofiadau celfyddydol a diwylliannol

Diwylliannol, Treftadaeth a Lles Creadigol

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn rheoli’r gwasanaeth llyfrgell ar draws bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Parc Gwledig Bryngarw ym Mrynmenyn a dau brosiect ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu, B-Leaf a Wood-B.

Rydym hefyd yn rheoli dwy ganolfan gymunedol – Awel y Môr ym Mhorthcawl a Chanolfan Fywyd Betws – sy’n darparu mannau y mae mawr eu hangen ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol.

Mae ein rhaglen llesiant creadigol wedi ennill momentwm dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf wrth i ni ddod o hyd i ffyrdd newydd o ymgysylltu â phobl yn eu lleoliadau cymunedol.

Ty Bryngarw

Mae Ty Bryngarw yn un o’r lleoliadau mwyaf poblogaidd i briodi ynddo yn ne Cymru, ym Mharc Gwledig Bryngarw. Mae ar gael i’w archebu yn arbennig ar gyfer dathliadau, ac mae wedi’i drwyddedu ar gyfer seremonïau sifil.

Gall Ystafelloedd Treharne, sydd wedi’u lleoli yn y prif adeilad, ddal hyd at 110 o westeion, a gall y babell anhygoel gynnig lle i hyd at 250 o westeion ar gyfer derbyniad gyda’r nos.

Mae'r llety dros nos, gan gynnwys swît mis mêl yn edrych dros y lawnt, wedi'i adnewyddu'n ddiweddar ac mae wedi'i leoli yn Nhŷ Bryngarw a'r Coetsiws gerllaw.