Amdanom ni

Masnachu Awen

Masnachu Awen Cyf yw is-gwmni masnachu sy’n eiddo llwyr i Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen.

Ei nod yw datblygu grŵp o fusnesau cymdeithasol gyfrifol sy'n cystadlu'n fasnachol, yn bodloni disgwyliadau cwsmeriaid ac yn cynhyrchu elw iach sydd yn ei dro yn cael ei roi fel cymorth rhodd i'r rhiant elusen.

BAR CAFFI
ym Mhafiliwn y Grand

Mae’r Caffi Bar ar ei newydd wedd yn ofod cynnes a chroesawgar i fwynhau coffi a chacen, brecwast neu ginio ysgafn, wrth edmygu’r golygfeydd panoramig o’r môr.

Bryngarw

Mae Ty Bryngarw yn un o’r lleoliadau mwyaf poblogaidd i briodi ynddo yn ne Cymru, ym Mharc Gwledig Bryngarw. Mae ar gael i’w archebu yn arbennig ar gyfer dathliadau, ac mae wedi’i drwyddedu ar gyfer seremonïau sifil.

Os hoffech ymuno â’r tîm yn Nhŷ Bryngarw neu’r Caffi Bar ym Mhafiliwn y Grand, ewch i’n “Gweithio Gyda Ni” tudalen.