Tudalen Sampl

Dyma dudalen enghreifftiol. Mae'n wahanol i bost blog oherwydd bydd yn aros mewn un lle a bydd yn ymddangos yn eich llywio gwefan (yn y mwyafrif o themâu). Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dechrau gyda thudalen Amdanom sy'n eu cyflwyno i ddarpar ymwelwyr safle. Efallai y bydd yn dweud rhywbeth fel hyn:

Helo yno! Rwy'n negesydd beic yn ystod y dydd, yn ddarpar actor gyda'r nos, a dyma fy ngwefan. Rwy'n byw yn Los Angeles, mae gen i gi gwych o'r enw Jack, ac rwy'n hoffi piña coladas. (A chael eich dal yn y glaw.)

…neu rywbeth fel hyn:

Sefydlwyd y XYZ Doohickey Company ym 1971, ac mae wedi bod yn darparu doohickeys o safon i'r cyhoedd ers hynny. Wedi'i leoli yn Gotham City, mae XYZ yn cyflogi dros 2,000 o bobl ac yn gwneud pob math o bethau anhygoel i gymuned Gotham.

Fel defnyddiwr WordPress newydd, dylech fynd i eich dangosfwrdd i ddileu'r dudalen hon a chreu tudalennau newydd ar gyfer eich cynnwys. Cael hwyl!