Sgiliau Awen

Sgiliau
Tech

Technegydd Theatr - Cyrsiau Byr

Dysgwch grefft llwyfan wrth gael profiad ymarferol yn y Met yn Abertyleri a lleoliadau eraill yn Awen.

O gynllunio a gosod offer cyn perfformiadau i weithredu rigiau goleuo a desgiau sain yn ystod sioeau, mae Technegwyr Theatr yn gweithio'n galed i sicrhau bod pob cynhyrchiad yn llwyddiant.  

Bydd ein cyrsiau Technegydd Theatr yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth ymarferol sydd eu hangen arnoch i adeiladu gyrfa lwyddiannus yn gweithio y tu ôl i’r llenni ar ddigwyddiadau byw, perfformiadau llwyfan a chynyrchiadau seiliedig ar leoliad.

Gan weithio gydag offer o safon diwydiant dan arweiniad gweithwyr proffesiynol technegol theatr cymwys, cewch gyfle i ddysgu am:  

  • Meddalwedd QLab a ddefnyddir ar gyfer dylunio a chwarae yn ôl sain, fideo, golau, a dangos ciwiau rheoli.
  • Sefydlu systemau goleuo a rhaglennu consol goleuo.
  • Gweithio gyda systemau PA, consol sain a mics.
  • Rheoli llwyfan a dylunio set. 
  • Sut i weithredu systemau hedfan llwyfan.
  • Profion PAT, trydan theatr a gofynion iechyd a diogelwch eraill. 

Mae'r sesiynau yn RHAD AC AM DDIM a bydd yn rhedeg o Medi 2023 i Mawrth 2024 yn y Met yn Abertyleri o 6pm – 9pm ymlaen Dydd Llun gyda'r nos (yn ystod y tymor yn unig).

Nid oes angen profiad blaenorol - agored i unrhyw un 16 oed a hŷn.