Yr hyn a wnawn

Gŵyl Llên Plant Pen-y-bont ar Ogwr 2024

Yn dilyn llwyddiant ein Gŵyl Llên Plant gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr eleni, mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn falch o gyhoeddi ei bod yn dychwelyd dros hanner tymor mis Chwefror.

Gyda theatr, cerddoriaeth fyw, adrodd straeon, sgyrsiau awduron a llawer mwy ar y gweill ar draws ein llyfrgelloedd, Parc Gwledig Bryngarw a
Awel-y-Môr, bydd yn ddigwyddiad llawn hwyl i’r teulu cyfan.

CHWEFROR 2024

LLEOLIAD

AMSER

GWEITHGAREDD

 
     

Dydd Sadwrn 10fed 

Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr

10-11am

Babis Bach

Cliciwch yma i archebu

11am-12pm

Alex Wharton

Cliciwch yma i archebu

2-3pm

Tamar Eluned Williams

Cliciwch yma i archebu

Dydd Sul 11eg 

Y Nyth, Parc Gwledig Bryngarw

2-3pm

Babis Bach

Cliciwch yma i archebu

Awel-y-Môr

11am 

Y Gath yn yr Het (sinema)

Cliciwch yma i archebu

Dydd Llun y 12fed

Ty Bryngarw

10-11am

Alex Wharton

Cliciwch yma i archebu

Diwrnod Llyfrgell Pop Up

11.30am-12.30pm

Ian Brown

Cliciwch yma i archebu

1.30-2.30pm

Tamar Eluned Williams

 

3-4pm

Sion Tomos Owen

Cliciwch yma i archebu

Dydd Mawrth 13eg

Llyfrgell Pencoed

11.30am-12.30pm

Tamar Eluned Williams

Cliciwch yma i archebu

10-11am

Babis Bach

Cliciwch yma i archebu

2.30-3.30pm

Sion Tomos Owen

Cliciwch yma i archebu

Ty Bryngarw

12-1pm

Sioe Gŵydd

Cliciwch yma i archebu

2-3pm

Sioe Gŵydd

Cliciwch yma i archebu

Dydd Mercher y 14eg 

Llyfrgell y Pîl 

10-11am

Babis Bach

Cliciwch yma i archebu

11.30am-12.30pm

Cath Fach

Cliciwch yma i archebu

2-3pm

Sion Tomos Owen

Cliciwch yma i archebu

3.30-4.30pm

Dominka Rau

Cliciwch yma i archebu

Dydd Iau 15fed

Llyfrgell Porthcawl

10.30-11.30am

Dai Woolridge

Cliciwch yma i archebu

11.30am-12.30pm

Ian Brown

Cliciwch yma i archebu

Awel-y-Môr

2-3pm

Will Millard – Gofynnwch i'r Archwiliwr

Cliciwch yma i archebu

Llyfrgell Betws

2.30-3.30pm

Ian Brown

Cliciwch yma i archebu

4-5pm

Will Millard – Gofynnwch i'r Archwiliwr

Cliciwch yma i archebu

Y Nyth, Parc Gwledig Bryngarw

11am-12pm

Sioe Bypedau Dragon Tales

Cliciwch yma i archebu

2-3pm

Sioe Bypedau Dragon Tales

Cliciwch yma i archebu

Dydd Gwener 16egLlyfrgell Sarn

10.30-11.30am

Sion Tomos Owen

Cliciwch yma i archebu

11.30am-12.30pm

Dai Woolridge

Cliciwch yma i archebu

2.30-3.30pm

Cath Fach

Cliciwch yma i archebu

Parc Bryngarw

11am a 1.30pm

Louby Lou

Cliciwch yma i archebu

Dydd Sadwrn 17eg

Llyfrgell Maesteg

10.30-11.30am

Tamar Eluned Williams

Cliciwch yma i archebu

11.30am-12.30pm

Dai Woolridge

Cliciwch yma i archebu

2.30-3.30pm

Ian Brown

Cliciwch yma i archebu

3.30-4.30pm

Sion Tomos Owen

Cliciwch yma i archebu

Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr

10-11am

Will Millard – Gofynnwch i'r Archwiliwr

Cliciwch yma i archebu

Y Nyth, Parc Gwledig Bryngarw

1.30-2.30pm

Will Millard – Hud y Dŵr

Cliciwch yma i archebu

Dydd Sul y 18fed 

Awel-y-Môr

11am

Gwe Charlotte (sinema)

Cliciwch yma i archebu