Ein Straeon

Bydd y cwrs hwn yn helpu ysgrifenwyr caneuon newydd a phrofiadol i fanteisio ar eu synhwyrau a chwistrellu sgiliau ysgrifennu gyda manylion byw, defnyddio trosiadau ac iaith yn effeithiol ac ychwanegu rhythm at ysgrifennu ac ymadroddion i greu alawon bachog, ystyrlon y bydd eraill eisiau gwrando arnynt a chanu gyda nhw. Dan arweiniad y gantores/gyfansoddwraig o dde Cymru Jules Gardner,…
Os ydych yn ofalwr di-dâl sy'n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a oeddech chi'n gwybod y gallwch wneud cais am grant Amser o hyd at £400 i'w ddefnyddio ar seibiant byr hyblyg drwy'r elusen TuVida? Gall seibiannau gynnwys aros dros nos, teithiau dydd, gweithgareddau chwaraeon a mynediad i danysgrifiadau neu aelodaeth. Rydym…
Ymunwch ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ar gyfer lansiad Rhwydwaith Celfyddydau Cymunedol newydd i Ben-y-bont ar Ogwr! Mae CAN Pen-y-bont ar Ogwr yn rhwydwaith AM DDIM o ddigwyddiadau chwarterol i ddarparu gofod ar gyfer hyfforddiant, lles, cefnogaeth a rhwydweithio i bawb sy'n ymwneud â chelfyddydau cymunedol ar draws y fwrdeistref sirol. Mae ein digwyddiad cyntaf yn canolbwyntio ar les ar gyfer celfyddydau cymunedol…
Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud ffilmiau? Hoffech chi ddysgu mwy am wahanol rannau o'r diwydiant, o actio ac ysgrifennu, i oleuo, sain, gwisgoedd, gwallt a cholur? Dyma’ch cyfle i ofyn eich cwestiynau i weithwyr proffesiynol, a darganfod sut y gallwch chi fod yn rhan o ffilm newydd ym Mlaenau Gwent y flwyddyn nesaf – naill ai…
“Dydych chi byth yn rhy hen i osod nod arall nac i freuddwydio breuddwyd newydd.” CS Lewis Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn ar 1af Hydref gyda rhaglen wythnos o hyd o ddigwyddiadau ar draws Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen. Mae cadw’n egnïol yn gorfforol, yn emosiynol ac yn gymdeithasol yn ffordd wych o gadw’n hapus,…
Mae artistiaid creadigol Naseem Syed a Plamedi Santima-Akiso wedi derbyn bwrsariaethau Rhwydwaith Ein Llais, a noddir gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen. Mae ein Rhwydwaith Llais yn bodoli i rymuso, datblygu, a llwyfannu artistiaid o’r Mwyafrif Byd-eang trwy gyfleoedd datblygiad proffesiynol, arddangos digwyddiadau, a bwrsarïau. Arweinir y rhaglen fwrsariaeth, sydd bellach yn ei hail flwyddyn, gan yr artist Krystal…