Ein Straeon

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn gweithio mewn partneriaeth â Tanio i gynnig grwpiau celfyddydau creadigol wythnosol i unrhyw un sy’n cael trafferth gydag unigrwydd neu unigedd, sy’n byw gydag iechyd meddwl neu gorfforol gwael, neu a fyddai’n elwa o weld wyneb cyfeillgar, croesawgar neu gwrdd â phobl newydd. Gall cyfranogwyr hunangyfeirio gan ddefnyddio ffurflen ar-lein neu dim ond troi…
Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cynnal ei Gŵyl Llên Plant gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr o ddydd Sadwrn 20 Mai tan ddydd Sul 4ydd Mehefin, diolch i gymorth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru | Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd yr ŵyl bythefnos o hyd, a fydd yn cael ei chynnal ym Mhafiliwn y Grand ym Mhorthcawl, Neuadd y Gweithwyr Blaengarw, Bryngarw…
Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cynnal Gŵyl Llên Plant gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr o ddydd Sadwrn 20 Mai tan ddydd Sul 4 Mehefin, diolch i gymorth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd yr ŵyl bythefnos o hyd, a fydd yn cael ei chynnal ym Mhafiliwn y Grand ym Mhorthcawl, Neuadd y Gweithwyr Blaengarw, Parc Gwledig Bryngarw…
Fel rhan o’n hymrwymiad i gynyddu amrywiaeth ein gweithlu yn Awen, rydym yn darparu cyfweliad gwarantedig i ymgeiswyr sy’n bodloni’r gofynion sylfaenol ar gyfer swydd ac sy’n anabl neu’n bobl o’r Mwyafrif Byd-eang. Gallwch ofyn am gael eich ystyried o dan ein Cynllun Gwarantu Cyfweliad os ydych yn berson…
Mae disgyblion o Ysgol Gyfun Maesteg wedi bod yn gweithio gyda’r gantores-gyfansoddwraig enwog Lowri Evans i ryddhau cân newydd sy’n cydnabod brwydrau merched dros genedlaethau tra’n dathlu eu cryfderau gyda gobaith am y dyfodol. Gwrandewch ar y trac 'Let's Show Them All' yma. Darllenwch fwy am y prosiect yma. Gyda diolch…
Bydd perfformiad cyntaf rhaglen ddogfen newydd 'Voices from Underground – A Dying Breed' yn cael ei chynnal am 2pm ddydd Sadwrn 29 Ebrill ym Mhafiliwn y Grand ym Mhorthcawl. Daw’r digwyddiad â phrosiect dwy flynedd i ben, a gydlynir gan Awen a’i gefnogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n adrodd y straeon dynol y tu ôl i’r…
Nod Bwrsariaeth Ein Llais 2023 yw cefnogi dau artist o’r Mwyafrif Byd-eang, am flwyddyn, i fynd â’u gyrfa yn y celfyddydau i’r cam nesaf ac i wneud cysylltiadau pellach yn sector y celfyddydau yng Nghymru. Bydd y ddau dderbynnydd bwrsariaeth yn cael eu dewis trwy broses ddethol agored sy'n chwilio am y rhai…
Rydym yn edrych ymlaen at lansio prosiect newydd ar gyfer cartrefi gofal sy’n defnyddio technoleg fodern i frwydro yn erbyn unigedd o fewn gofodau sydd bellach yn cael eu hadnabod fel “ynysoedd yr hen”. Mae Inside Outside yn defnyddio profiadau VR i gynorthwyo hel atgofion trigolion trwy adeiladu llyfrgell o fideos 360 gradd o lefydd cyfarwydd y byddai pobl wrth eu bodd yn ymweld â nhw…