Yr hyn a wnawn

Lleoliad
Llogi

Canolfan Gymunedol Awel-y-Môr, Porthcawl

Prif neuadd a llwyfan £18 yr awr
Ystafell bwyllgor £12 yr awr

Canolfan Fywyd Betws

Prif neuadd a llwyfan £16 yr awr
Ystafell gyfarfod llawr cyntaf £16 yr awr

Neuadd y Gweithwyr Blaengarw

Prif neuadd a llwyfan £16 yr awr
Pob ystafell arall £10 yr awr

Ty Bryngarw

Llogi ystafell gynadledda hanner diwrnod o £80
Llogi pabell fawr am ddiwrnod llawn hyd at £400

Llyfrgell Pencoed

Ystafell cyfarfod £12 yr awr

Llyfrgell y Pîl

Neuadd/ystafelloedd mawr (dim defnydd TGCh) £16 yr awr
(ar ôl 4.30pm yn unig)
Ystafelloedd cyfarfod (dim defnydd TGCh) £12 yr awr
Ystafell hyfforddi (defnydd TGCh) £16 yr awr
£48 yr hanner diwrnod
£96 y dydd

Y Nyth, Parc Gwledig Bryngarw

Canolfan addysg a lles £24 yr awr
£60 yr hanner diwrnod
96 y diwrnod llawn

I holi am argaeledd neu i archebu lle, os gwelwch yn dda cysylltwch â ni.