Gweithio gyda ni

Gwirfoddoli

Oes gennych chi ychydig o oriau sbâr i gefnogi eich elusen leol, cwrdd â phobl newydd, dysgu sgiliau newydd neu rannu eich profiadau?

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr ar draws holl feysydd y mudiad gan gynnwys llyfrgelloedd, Parc Gwledig Bryngarw, B-Leaf a Wood-B.
Diddordeb?

Anfonwch e-bost cefnogaeth@awen-cymru.com a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.