Yr hyn a wnawn

Olympiad Diwylliannol 2024

Rhowch gynnig ar rywbeth newydd ar gyfer 2024 wrth i ni ddathlu Olympiad Diwylliannol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gyda phythefnos o ddigwyddiadau i bobl hŷn ar draws ein llyfrgelloedd, lleoliadau a mannau cymunedol.

Nod digwyddiadau’r Olympiad Diwylliannol, sydd ar y cyfan yn rhad ac am ddim ac yn talu’r hyn y gallwch chi, yw darparu cyfleoedd i bobl 60+ fod yn fwy actif.

Gan ddechrau ar ddydd Sadwrn 20 Ionawr gyda gweithdy cyfansoddi caneuon yn Llyfrgell y Pîl, Gweithdy Ukulele ym Mharc Gwledig Bryngarw a Disgo Tawel yng Nghanolfan Gymunedol Awel y Môr ym Mhorthcawl, gellir archebu digwyddiadau ar-lein yn awenboxoffice.com neu yn bersonol mewn llyfrgelloedd ( ar gyfer digwyddiadau llyfrgell). Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys peintio murluniau, sgiliau syrcas, cylch drymio, gwneud ffuglen a llawer mwy.

I archebu digwyddiad, chwiliwch am 'Olympiad Diwylliannol' ar awenboxoffice.com

DYDDIAD AMSER LLEOLIAD GWEITHGAREDD
IONAWR
Dydd Sadwrn 20fed 10.30am-12.30pm Llyfrgell y Pîl Gweithdy Ysgrifennu Caneuon
2-4pm Y Nyth, Parc Gwledig Bryngarw Gweithdy Ukuele
8pm Awel-y-Mor, Porthcawl Disgo Tawel
Dydd Sul 21ain 3-4pm Awel-y-Mor, Porthcawl Dawns ar gyfer Parkinsons
Dydd Llun 22ain 10am-12pm Llyfrgell Pencoed Gweithdy Pom Pom Caredigrwydd Radical
2pm-4pm Llyfrgell y Pîl Gweithdy Pom Pom Caredigrwydd Radical
Dydd Mawrth y 23ain 10am-12pm Llyfrgell Maesteg Gweithdy Pom Pom Caredigrwydd Radical
2-4pm Llyfrgell Maesteg Te a TGCh
2-4pm Llyfrgell Sarn Gweithdy Pom Pom Caredigrwydd Radical
Dydd Mercher 24ain 9.30am-1pm Neuadd y Gweithwyr Blaengarw Paentio Murlun
Dydd Iau 25ain 10am-12pm Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr Gweithdy Pom Pom Caredigrwydd Radical
10.30am-12.30pm Neuadd y Gweithwyr Blaengarw Sgiliau Syrcas
2.30-4.30pm Awel-y-Mor, Porthcawl Dawns Te
6.30-7.30pm Llyfrgell Porthcawl Paned a Sgwrs i Ddysgwyr Cymraeg
Dydd Gwener 26ain 10-11am Llyfrgell Maesteg Bore Coffi
11am-12pm Y Nyth, Parc Gwledig Bryngarw Sgiliau Syrcas
10am-12pm Neuadd y Gweithwyr Blaengarw Dydd Gwener Cerddoriaeth Rhad ac Am Ddim - Ragsy
Dydd Sadwrn 27ain 10am-12pm Llyfrgell y Pîl Gweithdy Ukuele
2-4pm Llyfrgell Porthcawl Gweithdy Ukuele
2-4pm Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr Gweithdy Ysgrifennu Caneuon
10.30am-12.30pm Neuadd y Gweithwyr Blaengarw Gweithdy Afrodance
7.30pm Awel-y-Mor, Porthcawl Sgrinio Ffilm - La La Land gyda Kitch n Sync
Dydd Sul yr 28ain 3-4pm Awel-y-Mor, Porthcawl Dawns ar gyfer Parkinsons
Dydd Llun y 29ain 10.30-11.30am Llyfrgell Pencoed Sesiwn Cylch Drymio
1.30-2.30pm Llyfrgell y Pîl Sesiwn Cylch Drymio
10am-12pm Llyfrgell Dros Dro Neuadd y Gweithwyr Blaengarw Caffi Cof
Dydd Mawrth 30ain 10am-12 canol dydd Ty Bryngarw Dosbarth Meistr Cymysgedd Mocktails
Dydd Mercher 31ain 10am-4pm Y Nyth, Parc Gwledig Bryngarw Gweithdy Gwneud Printiau
9.30am-1pm Neuadd y Gweithwyr Blaengarw Murlun Huxley a Mabel
CHWEFROR
Dydd Gwener 2il 10.30am-12pm Llyfrgell Y Llynfi Grŵp Darllen
1-2pm Llyfrgell Sarn Sgiliau Syrcas
Dydd Sadwrn 3ydd 10am-12pm Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr Gweithdy Ukuele
1.30-3.30pm Llyfrgell Maesteg Gweithdy Ukuele
2-4pm Y Nyth, Parc Gwledig Bryngarw Gweithdy Afrodance
Dydd Sul 4ydd  10am-3pm Y Nyth, Parc Gwledig Bryngarw Gweithdy Gwneud Marciau