Ein Straeon

Theatrau
Bydd y cwrs hwn yn helpu ysgrifenwyr caneuon newydd a phrofiadol i fanteisio ar eu synhwyrau a chwistrellu sgiliau ysgrifennu gyda manylion byw, defnyddio trosiadau ac iaith yn effeithiol ac ychwanegu rhythm at ysgrifennu ac ymadroddion i greu alawon bachog, ystyrlon y bydd eraill eisiau gwrando arnynt a chanu gyda nhw. Dan arweiniad y gantores/gyfansoddwraig o dde Cymru Jules Gardner,…
Ymunwch ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ar gyfer lansiad Rhwydwaith Celfyddydau Cymunedol newydd i Ben-y-bont ar Ogwr! Mae CAN Pen-y-bont ar Ogwr yn rhwydwaith AM DDIM o ddigwyddiadau chwarterol i ddarparu gofod ar gyfer hyfforddiant, lles, cefnogaeth a rhwydweithio i bawb sy'n ymwneud â chelfyddydau cymunedol ar draws y fwrdeistref sirol. Mae ein digwyddiad cyntaf yn canolbwyntio ar les ar gyfer celfyddydau cymunedol…
Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud ffilmiau? Hoffech chi ddysgu mwy am wahanol rannau o'r diwydiant, o actio ac ysgrifennu, i oleuo, sain, gwisgoedd, gwallt a cholur? Dyma’ch cyfle i ofyn eich cwestiynau i weithwyr proffesiynol, a darganfod sut y gallwch chi fod yn rhan o ffilm newydd ym Mlaenau Gwent y flwyddyn nesaf – naill ai…