Ein Straeon

Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol
Mae Llyfrgell Pencoed wedi cael ei hailagor yn swyddogol ym mlwyddyn ei hanner canmlwyddiant. Yn ystod ei chyfnod cau byr, mae’r llyfrgell wedi’i thrawsnewid yn llwyr i fod yn ofod llachar, croesawgar i’r gymuned gyfan ei ddefnyddio a’i fwynhau. Ni fydd ein cwsmeriaid rheolaidd yn credu'r gwahaniaeth! Diolch i gyllid gan Raglen Grant Cyfalaf Trawsnewid Llywodraeth Cymru, mae’r dodrefn wedi…
Mae Steve Dimmick wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr Masnachol yn yr elusen gofrestredig Awen Cultural Trust a’i his-gwmni masnachu sy’n eiddo’n llwyr, Awen Trading Ltd, gan gymryd agwedd entrepreneuraidd a strategol at gynhyrchu incwm ar draws y sefydliad cyfan. Bydd Steve, sy’n wreiddiol o Flaina, yn gyfrifol am nodi cyfleoedd busnes a buddsoddi newydd sydd, yn…
Cafodd disgyblion benywaidd o Ysgol Gyfun Maesteg gyfle i godi llais ym mis Mawrth eleni fel rhan o ddathliadau Diwrnod Rhyngwladol Menywod Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen. Gan weithio gyda’r gantores gyfansoddwraig broffesiynol West Wales Americana/Gwerin Lowri Evans, ymunodd deuddeg o ddisgyblion o Flynyddoedd 8 a 12 i greu cân newydd yn cydnabod yr anawsterau a wynebwyd…
Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, yr elusen gofrestredig sy’n darparu cyfleoedd i bobl a chymunedau ar draws De Cymru brofi, mwynhau a chael eu hysbrydoli gan ddiwylliant, yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Prifysgol Caerdydd, Contemporancient Theatre a Chymdeithas Treftadaeth Cwm Garw ar gyfres o ddigwyddiadau i nodi 300 mlynedd ers y deallusol enwog…
I gefnogi cymunedau lleol drwy’r argyfwng costau byw, rydym yn ehangu ein hystod o weithgareddau rhad ac am ddim, digwyddiadau a lluniaeth poeth y gaeaf hwn gyda rhaglen o ddangosiadau sinema Croeso Cynnes ym Mhafiliwn y Grand ym Mhorthcawl. Mae pob dangosiad yn hamddenol – yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un y byddai’n well ganddynt brofiad sinema llai ffurfiol….