Ein Straeon

Toni Cosson
Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn falch o gefnogi datblygiad drama newydd – Pris Newid – a fydd yn cael ei harddangos yn Neuadd y Gweithwyr Blaengarw yr hydref hwn. Mae’r ddrama, sydd wedi’i hysgrifennu gan Vic Mills o Contemporancient Theatre, gyda barddoniaeth gan yr Athro Kevin Mills a…
Mae Parc Gwledig Bryngarw wedi cyrraedd y safon uchel sydd ei angen i chwifio’r Faner Werdd am flwyddyn arall! Rhoddir y wobr i barciau a mannau gwyrdd sy'n hygyrch i'r cyhoedd sydd wedi cyrraedd safonau rhyngwladol ym meysydd: lle croesawgar; iach, diogel a saff; wedi'i gynnal a'i gadw'n dda ac yn lân; rheolaeth amgylcheddol; bioamrywiaeth, tirwedd a…
Llongyfarchiadau i Julie Golden, Goruchwyliwr Llyfrgell Maesteg, sydd wedi ennill lle clodfawr ar restr 125 CILIP (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth). Mae’r rhestr hon yn cydnabod ac yn anrhydeddu cenhedlaeth newydd o lyfrgellwyr, gweithwyr proffesiynol rheoli gwybodaeth a gwybodaeth sy’n ysgogi newid cadarnhaol, yn gwneud gwahaniaeth ac yn cael effaith ar draws pob sector….
Mae Awen wedi cael ei chydnabod am ei hymrwymiad i les yn y gweithle. Roeddem yn un o 61 o sefydliadau i gymryd rhan yn seithfed Mynegai Llesiant Gweithle blynyddol Mind, ac rydym wedi cael ein cydnabod gyda Gwobr Aur. Dywedodd y Prif Weithredwr, Richard Hughes: “Rydym wrth ein bodd bod Mind wedi cydnabod Awen fel sefydliad sydd wedi gwreiddio meddwl…
Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn gweithio mewn partneriaeth â Tanio i gynnig grwpiau celfyddydau creadigol wythnosol i unrhyw un sy’n cael trafferth gydag unigrwydd neu unigedd, sy’n byw gydag iechyd meddwl neu gorfforol gwael, neu a fyddai’n elwa o weld wyneb cyfeillgar, croesawgar neu gwrdd â phobl newydd. Gall cyfranogwyr hunangyfeirio gan ddefnyddio ffurflen ar-lein neu dim ond troi…