Yn Awen, rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i leihau ein hôl troed carbon ac amgylcheddol. Rydym yn falch o rannu ein hymrwymiad i fod yn elusen amgylcheddol gyfrifol ac ymwybodol ar Ddiwrnod y Ddaear yma.