Bydd holl adeiladau Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cau ddydd Llun 19 Medi, fel arwydd o barch at angladd Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II.

Bydd yr adeiladau yn ailagor ddydd Mawrth 20 Medi.