Pan fydd cenedlaethau'r dyfodol yn datgelu'r arteffactau ymhen 100 mlynedd - bydd y capsiwl yn cael ei gofrestru gyda'r Gymdeithas Capsiwl Amser Rhyngwladol - byddant yn dod o hyd i gerdd a ysgrifennwyd gan fyfyrwyr Blwyddyn 8 Olivia Waite, Emily Rees, Noah Tanner, Angus Gray a Dylan Norris o'r enw ' Maesteg: Ein Tref, Ein Hanes’ a darn o waith celf gan Lois Hopkins, Katy John, Shaun Prior a Rachela Glowacka, myfyrwyr Celfyddydau Mynegiannol Blwyddyn 7 yr ysgol.

Dywedodd Kellie Turner, Cyfarwyddwr Dysgu ar gyfer Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu yn Ysgol Gyfun Maesteg:

“Mae disgyblion Ysgol Maesteg bob amser yn mwynhau’r cyfle i gymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol felly roedd cyfrannu at y prosiect Capsiwl Amser yn fraint wirioneddol! Mae'r gwaith celf a'r farddoniaeth yn adlewyrchu'r hyn y mae Maesteg yn ei olygu i'n disgyblion o ran cymuned a threftadaeth. Rydym i gyd yn gyffrous iawn gan y ffaith y bydd ein gwaith sy’n adlewyrchu Maesteg, ddoe a heddiw, yn rhan o’r dyfodol ryw ddydd hefyd!”

Mae eitemau eraill i'w cynnwys yn y capsiwl amser, ac sy'n crynhoi'r ychydig flynyddoedd diwethaf, yn cynnwys mwgwd wyneb Covid-19 a phrawf llif ochrol. Fe fydd yna hefyd erthyglau papur newydd yn dogfennu Jiwbilî Platinwm y Frenhines a’r rhyfel yn yr Wcrain, ynghyd â darnau arian, stampiau a chyfeiriadau at dechnoleg, cerddoriaeth a ffasiwn gyfoes.

Dywedodd Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, yr elusen gofrestredig sy’n gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i drawsnewid Neuadd y Dref Maesteg:

“Mae’r gwaith sydd ar y gweill yn Neuadd y Dref Maesteg i sicrhau ei dyfodol, a sicrhau ei fod yn addas i’r pwrpas am flynyddoedd lawer i ddod, yn gyfle unwaith mewn cenhedlaeth, felly rwyf wrth fy modd bod disgyblion ysgolion lleol wedi bod yn cymryd rhan yn y prosiect capsiwl amser hwn. Mae’n anhygoel meddwl efallai y bydd eu hwyrion yn dadorchuddio’r gerdd a’r gwaith celf a grëwyd ganddynt yn 2022 yn 2122; darn go iawn o hanes cymdeithasol yn cael ei wneud! Rwy’n siŵr y bydd pwy bynnag fydd yn agor y capsiwl yn y dyfodol yn gweld y cynnwys yn hynod ddiddorol.”

Dywedodd y Cynghorydd Neelo Farr, Aelod Cabinet dros Adfywio: “Mae’r syniad i greu capsiwl amser fel rhan o brosiect ailddatblygu Neuadd y Dref Maesteg yn ffordd addas iawn o ychwanegu hyd yn oed mwy o hanes i adeilad sydd eisoes mor eiconig ar draws y fwrdeistref sirol. .

“Bydd yn hynod ddiddorol i genedlaethau’r dyfodol ddadorchuddio’r arteffactau ymhen 100 mlynedd ac rwy’n siŵr y byddant yn cael cipolwg go iawn ar sut beth yw bywyd heddiw.

“Mae hefyd yn wych gweld bod disgyblion Ysgol Gyfun Maesteg yn rhan o’r prosiect hwn ac mae’n dangos y bydd yr ailddatblygiad yn cael effaith gadarnhaol a hirhoedlog ar bobl o bob oed.”

Bydd y capsiwl amser yn cael ei gladdu gan y contractwyr adeiladu Knox and Wells fel rhan o waith ailddatblygu gwerth £8m ar Neuadd y Dref Maesteg, adeilad rhestredig Gradd II, sydd i fod i ailagor gyda llyfrgell newydd sbon, canolfan dreftadaeth, caffi, a theatr stiwdio a gofod sinema. yn 2023.

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, cyllid adfywio Llywodraeth Cymru a grant Creu Lleoedd Trawsnewid Trefi, Tasglu’r Cymoedd, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, Cyngor Tref Maesteg, Sefydliad Garfield Weston a’r Ymddiriedolaeth Davies.