Canolfan Fywyd Betws

Heol Betws, Betws, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 8TB

Wedi'i lleoli yng nghanol Betws, mae Canolfan Fywyd Betws yn lleoliad amlbwrpas i drigolion, a'r rhai sydd ymhellach i ffwrdd.

Mae'r adeilad yn cynnwys nifer o fannau agored, sydd i gyd ar gael i'w llogi neu eu rhentu, am bris fforddiadwy.

  • Ystafell hyfforddi / cyfarfod: 248.8m²
  • Caffi ar gael 3 diwrnod yr wythnos
  • Mynediad / toiledau anabl
  • Parcio preifat am tua. 15 o geir
  • WiFi am ddim
  • Gofod swyddfa i'w logi: 25.7m²

Costau Llogi Ystafell Canolfan Fywyd Betws:
Dim tâl TAW yn berthnasol
Codir tâl fesul awr neu ran o'r awr oni nodir yn wahanol

  • Prif Neuadd a Llwyfan: £17.07
  • Ystafell Gyfarfod Llawr Cyntaf: £17.07

I gael rhagor o wybodaeth am logi’r ganolfan gymunedol cysylltwch â, 01656 754825.