Awel-y-Môr

Hutchwns Terrace, Porthcawl, CF36 5TP

Wedi’i lleoli yng nghanol Porthcawl, mae Canolfan Gymunedol Awel-y-Môr yn lleoliad a ddefnyddir yn aml sy’n cynnig gofod fforddiadwy ar gyfer ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Gyda thair ystafell, mae gan y ganolfan gymunedol hon ddigon o le ar gyfer nifer o weithgareddau, boed yn ddosbarthiadau dawns, cyfarfodydd, clybiau crefft neu grwpiau plant bach.

  • Prif Neuadd 248.8m2
  • 2 x ystafell ddosbarth
  • Cyfleusterau cegin / oergell / microdon
  • Mynediad/toiledau i'r anabl
  • Parcio preifat tua. 20 o geir
  • Wi-Fi am ddim

Costau Llogi Ystafell Awel-y-Môr:
Dim tâl TAW yn berthnasol
Codir tâl fesul awr neu ran o'r awr oni nodir yn wahanol

  • Prif Neuadd a Llwyfan: £19.21
  • Ystafell Bwyllgor: £12.80

I gael rhagor o wybodaeth am logi’r ganolfan gymunedol cysylltwch â 01656 815981 neu 07704 338444, neu e-bostiwch marina.newth@awen-wales.com.