+

B-Leaf

Mae B-Leaf yn fenter seiliedig ar waith ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu
wedi'i lleoli o fewn yr hyfryd Barc Gwledig Bryngarw

 

 

 


Mae B-Leaf yn fenter seiliedig ar waith ar gyfer oedolion ag anableddau wedi’i lleoli o fewn yr hyfryd Barc Gwledig Bryngarw. Mae’n gweithredu fel meithrinfa a chanolfan garddio ac yn darparu rhaglen eang o hyfforddiant ym meysydd garddwriaeth a chynhaliaeth tir. Cefnogir hyfforddeion gan dîm o staff ymroddedig sy’n eu helpu i gynyddu ym mha ffordd bynnag y gallant i ddatblygu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau newydd ac yn y pen draw dilyn bywydau mwy annibynnol a chyflawn. Gallwch brynu ystod o blanhigion a blodau gan B-Leaf drwy gydol y flwyddyn yn ogystal â photiau haf a basgedi crog wedi’u llenwi yn ôl eich manyleb eich hunan. Hefyd rydym yn darparu gwasanaethau cynnal tir a thirlunio ar gyfer eich cartref a busnes. Os gallech chi neu rywun rydych yn ei adnabod elwa o fod yn rhan o’n cynllun ar gyfer hyfforddeion neu os ydych am ddysgu rhagor am ein cynhyrchion a gwasanaethau, cysylltwch â christopher.britton@awen-wales.com


Awen-Team-Pic-designdough

CYFEIRIAD A MANYLION CYSYLLTU


B-Leaf Bryngarw Country Park Brynmenyn CF32 8UU Tel: 01656 728039

 


Dydd Llun i Ddydd Gwener rhwng 10am a 3pm gyda rhywfaint o amrywiad tymhorol yn ystod yr oriau brig.