Ein Straeon

twebb
Dyfarnwyd contract 10 mlynedd i Freedom Leisure gan Gyngor Sirol Stafford i reoli portffolio o wyliau sy'n cynnwys theatr Fictoraidd, theatr stiwdio lai, tŷ tref Elisabethaidd, castell a chanolfan ymwelwyr, canolfan hamdden a stadiwm chwaraeon. Mae'r ymddiriedolaeth hamdden ddielw, sy'n rheoli cyfleusterau hamdden a ddarperir ar ei chyfer 22 o wirfoddolwyr Cymru…
Bydd y cyfrifiaduron bach, a roddwyd gan The Microbit Foundation, yn galluogi pobl o bob oed, beth bynnag fo'u profiad, i ryddhau eu creadigrwydd digidol tra yng nghysur eu cartref eu hunain. Mae BBC micro:bits yn gyfrifiaduron llaw, cwbl raglenadwy y gellir eu defnyddio i wneud pob math o greadigaethau, o offerynnau cerdd i robotiaid, oriawr clyfar…
Mae Bags of Help yn cael ei redeg mewn partneriaeth â’r elusen amgylcheddol Groundwork, ac mae’n gweld grantiau a godir o werthu bagiau siopa yn cael eu dyfarnu i filoedd o brosiectau cymunedol lleol bob blwyddyn. Ers ei lansio yn 2015, mae wedi darparu mwy na £43 miliwn i dros 10,000 o brosiectau cymunedol lleol. Mae Parc Gwledig Bryngarw yn cael ei reoli gan Awen Ddiwylliannol…
Bydd gosod consol goleuo FLX newydd sbon, desg sain Yamaha TF5, taflunydd a chyfrifiadur Apple Mac yn caniatáu i Neuadd y Dref Maesteg barhau i ddenu cynyrchiadau byw proffesiynol, sy'n galw am sain a goleuadau o ansawdd uchel. Mae sioeau fel Sioe Deithiol Johnny Cash yn gofyn am effeithiau arbennig fel goleuo llwyfan 'deallus'. Mae'r ddesg goleuo newydd yn caniatáu i'r goleuadau gael eu hawtomeiddio, fel y gallant symud a chreu effeithiau cymhleth a lliwgar…
Trwy ymuno â Halo Leisure am bris gostyngol, gall gweithwyr gael mynediad i’r campfeydd, pyllau, dosbarthiadau ymarfer grŵp, sba a sawna, wal ddringo dan do, swît tynhau a chwaraeon raced ym mhob un o’u canolfannau ar draws bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Dywedodd Prif Weithredwr Awen, Richard Hughes: “Mae addunedau Blwyddyn Newydd nodweddiadol yn cynnwys colli pwysau a chadw’n heini, ond mae llawer…