Ein Straeon

Uncategorized
Mae Don, sy’n rheolwr cyffredinol yn Neuadd y Gweithwyr Blaengarw, hefyd yn Ymatebwr Cyntaf Cymunedol gwirfoddol yng Nghwm Garw y mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn galw arno’n aml Mae Don wedi helpu i osod diffibrilwyr mewn pum lleoliad a reolir gan Awen, mewn partneriaeth â Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Cyngor, gan gynnwys Ty Bryngarw, Parc Gwledig Bryngarw,…
Rwyf wrth fy modd ein bod, dros yr ychydig wythnosau diwethaf, gyda llacio’r cyfyngiadau, wedi gallu ailagor rhai o’n gwasanaethau a chroesawu ymwelwyr a defnyddwyr yn ôl. Gan weithio gyda’n partneriaid yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, rydym yn parhau i gymryd camau cadarnhaol, ond gofalus, i ailagor – drwy’r amser yn ystyried…
Yn eu cyfarfod ar 17 Rhagfyr, gwelodd Aelodau’r Cabinet am y tro cyntaf weledigaeth uchelgeisiol Awen, elusen gofrestredig, ar gyfer y prosiect adnewyddu ac adfer mawr. Mae Awen wedi cyflogi Purcell, cwmni pensaernïol enwog sy’n arbenigo mewn dod â bywyd newydd i adeiladau treftadaeth, fel partner ym mhrosiect y Miwni – ac artist…
Bydd Ava Plowright, Codwr Arian yn Shelter Cymru, a Ceri James, Uwch Bartner Busnes AD yn Grŵp Pobl, yn treulio’r flwyddyn nesaf yn derbyn profiad ymarferol a hyfforddiant sgiliau gan Fwrdd Ymddiriedolwyr gwirfoddol Awen. Byddant yn derbyn mentora un-i-un, cyfleoedd cysgodi a chyfleoedd i fynychu cyfarfodydd bwrdd a chynllunio digwyddiadau fel rhan o…