Ymunwch â ni i ddathlu’n penblwydd cyntaf!

Ers 1af Hydref, mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen wedi rheoli rhai o ganolfannau a gwasanaethau diwylliannol gorau Pen-y-Bont ar Ogwr: Pafiliwn y Grand, Porthcawl; Neuadd y Dref Maesteg; Llyfrgelloedd; Canolfannau Cymunedol; Tŷ a Pharc Gwledig Bryngarw; B-Leaf a Wood-B.

Trwy gymryd rhan yn un o’n digwyddiadau am ddim Ddydd Sadwrn Hydref y 1af.

O sesiynnau crefft a chymeriadau i archwilio pyllau ac amser stori , mae gweithgareddau yn digwydd yn llyfrgelloedd ar draws Pen-y-Bont ar Ogwr, yn ogystal â Phafiliwn y Grand a Pharc Gwledig Bryngarw.

Pafiliwn y Grand: 11.30am – 1.30pm, Ymunwch â Picasso Griffiths wrth iddo’ch arlunio fel cymeriad yn y bar caffi ac fe gewch chi eich cofeb unigryw eich hun i gymryd gyda chi!

Parc Bryngarw: 11am – 1pm, sesiwn archwylio pyllau yn yr ardd ddwyreiniol gyda Ranger Beth

Llyfrgelloedd: Amser stori a sesiynnau crefft
Pen-y-Bont: 2.15pm
Maesteg: 3pm
Pencoed: 2.15pm
Porthcawl: 2.15pm
Y Pîl: 10.30am