Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen wedi lansio llyfryn Beth sydd Ymlaen â golwg newydd ar gyfer tymor yr hydref ymMhafiliwn y Grand ym Mhorthcawl a Neuadd y Dref Maesteg.

Meddai Prif Weithredwr Awen, Richard Hughes: “Yn sefydliad elusennol, mae’n fraint inni weithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i hyrwyddo, datblygu a sicrhau dyfodol disglair i’r theatrau annwyl hyn.

I lawrlwytho copi o’r llyfryn cliciwch yma