Our Stories

Mae theinstallation of consol lighting Flash newydd sbon, desg sain Yamaha TF5, taflunydd a Apple Mac cyfrifiadurol yn caniatáu i Maesteg TownHall barhau i gynyrchiadau denu meddalwedd, sy’n galw am sain a goleuadau o safon uchel. Yn dangos effeithiau o’r fath astheJohnnyCash Roadshowrequirespecial megis ‘goleuadau mewn ffordd ddeallus’. Mae’r ddesg goleuadau newydd yn caniatáu…
Bydd y cyfrifiaduron bach, a roddir gan The Microbit Foundation, yn galluogi pobl o bob oed, beth bynnag fo’u profiad, i ddatgelu eu creadigrwydd digidol tra’n cysur eu cartrefi eu hunain. Mae microsau BBC: bits yn gyfrifiaduron llaw, cyfrifiaduron y gellir eu defnyddio’n llawn, y gellir eu defnyddio i wneud pob math o greadigaethau,…
Agorwyd Bryngarw yn swyddogol i’r cyhoedd fel parc gwledig ym 1986, yn dilyn pum mlynedd o waith adfer gan Gyngor Bwrdeistref Ogwr, gyda Gwasanaethau’r Gweithlu, i osod llwybrau troedffyrdd, pontydd, pyllau, mannau parcio a gerddi ffurfiol, er mwyn agor y cefn gwlad hardd hwn i fyny ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Dros y 30 mlynedd…