+

Mae Wood-B yn brosiect seiliedig ar waith ar gyfer oedolion ag anableddau
wedi'i leoli ar Ystad Ddiwydiannol Tondu ym Mhen-y-bont ar Ogwr.


Mae Wood-B yn brosiect seiliedig ar waith ar gyfer oedolion ag anableddau wedi’i leoli ar Ystad Ddiwydiannol Tondu ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae’n cynnig hyfforddiant mewn saernïaeth a gwaith coed ar gyfer oedolion ag anableddau sydd, â chymorth prif seiri medrus iawn, yn creu ystod o gynhyrchion o’r safon uchaf megis meinciau gardd, tai haf, decin gardd yn ogystal â chomisiynau pwrpasol ar gyfer busnes a chartrefi. Hefyd maent yn cynhyrchu cynhyrchion llai bob tymor megis eu Ceirw Llychlyn Nadolig a Chwningod Pasg a wneir o bren wedi’i brysgoedio o Barc Gwledig Bryngarw.

Cefnogir hyfforddeion gan y tîm ymroddedig o staff i ddatblygu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau newydd ac yn y pen draw dilyn bywydau mwy annibynnol a chyflawn.

Ein horiau agor yw Llun i Wener 10yb tan 3yh ag ychydig o amrywio tymhorol ar amseroedd brig.Os gallech chi neu rywun rydych yn ei adnabod elwa o fod yn rhan o’n cynllun ar gyfer hyfforddeion neu os ydych am ddysgu rhagor am ein cynhyrchion a gwasanaethau, cysylltwch â christopher.britton@awen-wales.com


CYFEIRIAD A MANYLION CYSYLLTU


Wood-B Unit 50

Tondu Enterprise Park

Aberkenfig Bridgend

CF32 9BS

Tel: 01656 722675

ORIAU AGOR


Ein horiau agor yw Llun i Wener 10yb tan 3yh ag ychydig o amrywio tymhorol ar amseroedd brig.