+

Rheolwr Blaen Tŷ

Tom Lewis

+

Rwyf wedi bod yn ffodus i gael buddsoddiad a chefnogaeth i dyfu yn yr Ymddiriedolaeth.

Fe wnes i drosglwyddo i’r Ymddiriedolaeth yn 2015, gan sicrhau fy swydd a datblygu fy sgiliau a’m dealltwriaeth o’r diwydiant. Fel Technegydd Lleoliadau a oedd yn symud draw i fod yn Rheolwr Blaen Tŷ, mae’r wybodaeth o’r naill adran i’r llall wedi cyfoethogi fy rôl i ddarparu ymagwedd gyfannol imi at gynllunio a rheoli digwyddiadau. Fe wnaeth y prosiect Datblygwyr Creadigol fy ngalluogi i gydweithio a theithio gyda fy nghyfoedion, a oedd yn brofiad difyr a gwerthfawr. Rwyf nawr yn astudio i gwblhau fy mhrentisiaeth gyda’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth, gyfle a fydd yn cryfhau fy natblygiad personol a phroffesiynol.