+

Cyfrifydd Lleoliadau

Ryan Okonkwo

About Ryan +

Ar ôl dechrau ag Awen ym mis Ebrill 2019, rwy’n gymharol newydd i’r sefydliad. Gan fy mod i’n Gyfrifydd Lleoliadau, rwy’n cael rhannu fy amser ar draws y lleoliadau niferus rydym yn eu rheoli, yn cwrdd â thimau ac yn cyfathrebu sut rydym yn perfformio’n ariannol. Rwyf bob amser yn anelu at wella a datblygu prosesau newydd yn barhaus er mwyn gwneud cyllid yn llawer haws ac ychydig yn llai brawychus i eraill.

Cyn dechrau ag Awen, roeddwn i’n gweithio yn y diwydiant lletygarwch ac arlwyo, gan ofalu’n bennaf am gyllid lleoliadau megis Stadiwm Twickenham, cartref Rygbi Lloegr … ddim mor ddiddorol i fy nghydweithwyr a ffrindiau ar yr ochr hon i’r ffin!

Pan nad wyf yn gweithio, byddwch chi’n fy nghanfod yn gwylio ffilm dda, mewn gŵyl fwyd neu’n astudio sut i siarad Sbaeneg.


SWYDDI GWAG CYFREDOL