+

Swyddog Ymgysylltu Llyfrgelloedd

Rhiannon Davies

+

Fe wnes i ymuno â Llyfrgelloedd Awen yn 2015 a dechreues i drwy weithio yn Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr am 3 blynedd.

Rwy’n mwynhau gweithio gyda’n cwsmeriaid o fabanod bach hyd at y cenedlaethau hŷn.

Yn ddiweddar, rwyf wedi cael fy mhenodi’n Swyddog Ymgysylltu Llyfrgelloedd, sy’n cynnwys mynd â gwasanaethau llyfrgell allan i’n cymunedau yn ogystal â nodi a rheoli cyfleoedd newydd i annog cyfranogiad a sicrhau bod pobl yn elwa o’n cyfleusterau a’n rhaglen o ddigwyddiadau. Rwy’n mwynhau’r swydd yn fawr gan fy mod i’n cael gweithio gyda llawer o bobl wahano bob dydd ac rwy’n angerddol am hyrwyddo’r hyn mae’r llyfrgelloedd yn ei wneud.

Mae’n werth chweil iawn yn gweithio gyda holl staff hyfryd Awen a’r gymuned fel ei gilydd.