+

Reolwraig Rhaglenni

Nicola Edwards

+

Fe ddysgais i gyntaf am Awen pan oeddwn i’n ystyried ail-leoli yn ôl i fy nhref enedigol ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn dilyn cyfnod hir fel asiant archebu yn Llundain. Roedd yn teimlo bod breuddwyd yn dod yn wir gan fy mod erioed wedi dymuno defnyddio fy sgiliau rheoli digwyddiadau ac angerdd dros gelfyddydau cymunedol yn ôl yn fy nhref enedigol a cheisio gwneud newid gwirioneddol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae fy rôl fel rheolwraig rhaglenni wedi rhoi’r fraint i mi ddysgu am holl leoliadau gych Awen a’r cymunedau amrywiol sydd o’u cwmpas ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Fy rôl i yw canfod artistiaid o safon uchel i berfformio fel rhan o raglenni artistig ar gyfer Pafiliwn y Grand, Neuadd y Dref Maesteg, Parc Gwledig Bryngarw, Neuadd y Gweithwyr Blaengarw a’n holl lyfrgelloedd hyfryd. Mae bod yn rheolwraig rhaglenni ymroddedig wedi caniatáu i mi ganolbwyntio ar anghenion pob lleoliad, datblygu’r math o waith sydd ar gael ar draws Pen-y-bont ar Ogwr a dechrau denu artistiaid newydd nad ydynt wedi perfformio ym Mhen-y-bont ar Ogwr o’r blaen. Mae’r cyfle hwn dim ond wedi helpu fy angerdd am gerddoriaeth, theatr, dawns a chelfyddydau cyfranogol i dyfu.