NEWYDDION+


Cwestiynau Cyffredin – y Coronafeirws (COVID-19)

A yw Pafiliwn y Grand ar agor? Nac ydy. Nid yw'r adeilad ar agor i'r cyhoedd ar hyn o bryd. A yw eich Swyddfa Docynnau ar agor? Mae cownter y swyddfa docynnau ar gau ar hyn o bryd, ond gallwch ffonio'r swyddfa docynnau rhwng 10am a 2.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ar 01656 815995 neu gallwch e-bostio box.office@awen-wales.com

Darllen Rhagor

DIOLCH!

Ar ran y tîm ym Mhafiliwn y Grand, hoffwn ddiolch yn fawr ac o'r galon i bawb am eich amynedd a'ch cefnogaeth dros yr wythnosau diwethaf.

Darllen Rhagor

Diweddariad: Digwyddiadau a ganslwyd neu a aildrefnwyd ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar 2 Ebrill

Bydd yr holl docynnau a brynwyd eisoes yn ddilys ar gyfer y dyddiadau newydd – rydym wedi anfon neges atoch. Gwiriwch eich e-bost a'ch ffolderi sothach am ddiweddariad.

Darllen Rhagor

Diweddariad 9 Ebrill: Digwyddiadau a ganslwyd neu a aildrefnwyd ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl

Bydd yr holl docynnau a brynwyd eisoes yn ddilys ar gyfer y dyddiadau newydd – rydym wedi anfon neges atoch. Gwiriwch eich e-bost a'ch ffolderi sothach am ddiweddariad.

Darllen Rhagor

Sioeau Newydd Ar Werth…

Rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi bod sioeau newydd ar werth... Whitesnake's Bernie Marsden, Come What May - Ultimate Tribute Moulin Rouge, Jazz Sarah Bolter Quartet, WEST, Sainwedd, Film Downton Abbey & Aladdin panto.

Darllen Rhagor

Eira Wen yn Torri Recordiau’r Swyddfa Docynnau ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl

Mae'r drysau wedi cau ar Bafiliwn y Grand yn nhymor pantomeim mwyaf llwyddiannus Porthcawl erioed â bron i 18,000 o docynnau wedi'u gwerthu.

Darllen Rhagor

Sioeau Newydd Ar Werth…

Rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi bod sioeau newydd ar werth: Film: Rocketman (15), Screening Rugby World Cup: Wales vs Uruguay, Alistair McGowan - The Piano Show, Michael Morpurgo’s Mimi and the Mountain Dragon, Day and Night – The Doris Day Songbook a Lost In The Rhythm: Amy Dowden, Ben Jones & Colin Jackson.

Darllen Rhagor

Buddsoddi £70,000 mewn goleuadau LED newydd ym Mhafiliwn y Grand

Mae Pafiliwn y Grand ym Mhorthcawl, a reolir gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ar ran Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, wedi cael goleuadau LED newydd, â chymorth cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Tref Porthcawl.

Darllen Rhagor

Snow White Auditions Welsh

9 - 16 oed ac eisiau ymddangos mewn panto proffesiynol? Dewch i’n rhagymarferion agored, mae’n well cofrestru o flaen llaw...

Darllen Rhagor

Digwyddiadau Cymraeg / Welsh Language Events

To view the following post, please click the link below

Darllen Rhagor

Drych Ddrych ar y wal, ai Panto Pafilwn y Grand yw’r Tecaf Ohonynt Oll?

Mae Pafiliwn y Grand, Porthcawl yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Vern Griffiths a Kyle Tovey yn dychwelyd ar gyfer eu pantomeim hudolus i'r teulu Snow White y Nadolig hwn yn dilyn eu llwyddiant ysgubol yng nghynhyrchiad y llynedd, Sleeping Beauty.

Darllen Rhagor

Sioeau Newydd Ar Werth…

Rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi bod sioeau newydd ar werth: Sgrinio Rygbi'r 6 Gwlad, An Audience With Kate Humble, The Manfreds: Taith Ganeuon llwyddiannus, Jazz a Chanu'r Felan 2019, Penwythnos Gŵyl Elvis, Crimes Under the Sun, Leather and Lace, Little Shop of Horrors a Phantomeim y Nadolig Snow White

Darllen Rhagor

Tomfoolery’s Beans On Toast

Hwyl hanner tymor mis Chwefror gyda Tomfoolery, diddanwr plant arobryn, yn fyw ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Sul 24 Chwefror am 11yb gyda'i sioe Beans on Toast.

Darllen Rhagor

Tymor Panto Lledrithiol i Bafiliwn y Grand

Mae'r llenni wedi cau ar bantomeim Pafiliwn y Grand am flwyddyn arall ond mae'r lleoliad eisoes yn edrych ymlaen at eu cynhyrchiad yn 2019, sef y 'panto tecaf ohonynt i gyd’, Snow White.

Darllen Rhagor

Grŵp Gwirfoddolwyr Parc Gweldig Bryngarw yn mynychu derbynfa Bagiau Tesco o Help yn San Steffan

To view the following post, please click the link below

Darllen Rhagor

Parc Gwledig Bryngarw yn ennill Gwobr Baner Werdd

To view the following post, please click the link below

Darllen Rhagor

Agorwyd toiledau hygyrch newydd ym Mharc Gwledig Bryngarw

To view the following post, please click the link below

Darllen Rhagor

Mae Parc Gwledig Bryngarw yn ennill Gwobr Baner Werdd

To view the following post, please click the link below

Darllen Rhagor

Mae Parc Gwledig Bryngarw yn cymryd rhan mewn theatr awyr agored yr haf hwn

To view the following post, please click the link below

Darllen Rhagor

Roedd angen barn ar gynigion ar gyfer Neuadd y Dref Maesteg

To view the following post, please click the link below

Darllen Rhagor

Macca: Y Cyngerdd

Macca: Y Cyngerdd - dathlwch gerddoriaeth Paul McCartney a chaneuon mwyaf llwyddiannus y Beatles yn fyw ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Gwener 16 Chwefror am 7.30yh.

Darllen Rhagor

Cinderella yn Torri Recordiau’r Swyddfa Docynnau ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl

Mae'r drysau wedi cau ar Bafiliwn y Grand yn nhymor pantomeim mwyaf llwyddiannus Porthcawl erioed. Fe wnaeth Cinderella chwalu holl recordiau blaenorol y swyddfa docynnau yn ystod ei rhediad pedair wythnos, er llawenydd mawr y lleoliad a chynhyrchwyr Imagine Theatre.

Darllen Rhagor

Llaethen! Byw – Y Llyfr Stori Hud

Llaethen! Live - The Magic Story Book yn y Pafiliwn y Grand, Porthcawl ddydd Sadwrn 21 Ebrill 12 dyddon a 3.30pm.

Darllen Rhagor

Perfformiad hamddenol a pherfformiad Wedi’i Arwyddo o Cinderella

Yn dilyn llwyddiant perfformiadau hygyrch y llynedd, bydd Pafiliwn y Grand unwaith eto'n cynnal perfformiad wedi'i arwyddo ar ddydd Iau, 28 Rhagfyr am 5pm a pherfformiad hamddenol ar ddydd Iau 4 Ionawr am 10.30am.

Darllen Rhagor

Arddangosfa Celf Haf

Arlunwyr - cyflwynwch eich gwaith i'n harddangosfa gelf flynyddol sy'n digwydd dydd Llun 7 - Dydd Sul 13 Awst 10am - 6pm a'r lansiad ar ddydd Llun 7 Awst 6pm.

Darllen Rhagor

Sarah Millican: Ymrwymiad Rheoli

Newydd ei gyhoeddi y bydd Sarah Millican yn dod â'i thaith Selog dros Reoli i Bafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Iau 8 Chwefror am 8pm.

Darllen Rhagor

Gallech chi fod yn enillydd ffodus o botel o siampên os byddwch chi’n archebu i weld Pasha ym mis Chwefror

Mae'r dawnsiwr proffesiynol ac enillydd Strictly Come Dancing Pasha Kovalev yn cyhoeddi mis arbennig ar gyfer Chwefror gyda hyrwyddiad Sain Ffolant!

Darllen Rhagor

Connla

Mae Connla'n fand newydd cyffrous o Iwerddon gyda gwreiddiau traddodiadol cryf sy'n rhoi sain unigryw i'w cerddoriaeth. Wedi'u disgrifio fel “Y Grŵp Newydd Mwyaf Cyffrous o Ogledd Iwerddon” (Irish American News) gallwch chi eu gweld yn fyw ym Mhafiliwn y Grand...

Darllen Rhagor

Mynychwyr theatr yn codi arian dros elusen

Mae teuluoedd hael a oedd yn mwynhau'r pantomeim Jack and the Beanstalk yn Theatr Pafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Sul 11 Rhagfyr wedi codi swm trawiadol o£1568 ar gyfer elusennau lleol.

Darllen Rhagor

Panto Seren leol Rebecca Craven i Ledaenu Ychydig o Hudoliaeth ym Mhanto Pafiliwn y Grand

Mae Pafiliwn y Grand ym Mhorthcawl wrth eu bodd i gyhoeddi y bydd Rebecca Craven yn chwarae'r brif ran yn eu panto anferth ar gyfer y teulu sef Jack and the Beanstalk y Nadolig hwn.

Darllen Rhagor

Y Three Degrees

Thursday 15 September 7.30pm[:cy]Gall y Three Degrees ddal i honni mai nhw yw'r grŵp lleisiol benywaidd i redeg am yr amser hiraf mewn hanes! Dewch i fwynhau caneuon llwyddiannus gan y triawd enwog yn y gyngerdd hon sydd am un nos yn unig! Dydd Iau 15 Medi 7.30pm

Darllen Rhagor

The Greatest Love of All – The Whitney Houston Show

Gyda Belinda Davids Dydd Mercher 26 Hydref 7.30pm

Darllen Rhagor

The Original Hitman – Music Mogul Pete Waterman OBE Live In Conversation

Disgwylir i Waterman ddatgelu straeon nas clywyd erioed o'r blaen y tu ôl i rai o ganeuon ac artistiaid mwyaf yr 80au a'r 90au yn fyw ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Gwener 21 Medi am 7.30pm.

Darllen Rhagor

Desg sain a goleuadau newydd yn Neuadd y Dref Maesteg

To view the following post, please click the link below

Darllen Rhagor

Libraries Gwahoddir plant i ymuno ag Asiantau Anifeiliaid yn Llyfrgelloedd Awen

To view the following post, please click the link below

Darllen Rhagor

Tymor newydd, llyfryn newydd, golwg newydd

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen wedi lansio llyfryn Beth sydd Ymlaen â golwg newydd ar gyfer tymor yr hydref ymMhafiliwn y Grand ym Mhorthcawl a Neuadd y Dref Maesteg.

Darllen Rhagor

DATHLU CANRIF O ROALD DAHL

Mae 2016 yn nodi 100 mlynedd ers genedigaeth y prif storïwr Roald Dahl. Wedi'i eni yng Nghaerdydd, fe wnaeth ysgrifennu rhai o'r llyfrau gorau erioed ar gyfer plant, gan gynnwys Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, The Twits, a The BFG.

Darllen Rhagor

Digwyddiadau AM DDIM i ddathlu’n penblwydd cyntaf!

Ymunwch â ni i ddathlu'n penblwydd cyntaf!

Darllen Rhagor

Grŵp Gwirfoddolwyr Parc Bryngarw Bagiau £ 1000 o Gynllun Grant Cymunedol Tesco

To view the following post, please click the link below

Darllen Rhagor

Benthyca micro BBC: ychydig o’ch llyfrgell leol

To view the following post, please click the link below

Darllen Rhagor

Parc Gwledig Bryngarw yn ennill Gwobr Baner Werdd

To view the following post, please click the link below

Darllen Rhagor

Mae Awen yn helpu staff gyflawni eu haddewidion Blwyddyn Newydd!

To view the following post, please click the link below

Darllen Rhagor

Mae Awen yn ymuno â Freedom Leisure

To view the following post, please click the link below

Darllen Rhagor

Y 5 gweithgaredd Awen uchaf ar gyfer hanner tymor Chwefror 2018

To view the following post, please click the link below

Darllen Rhagor

Grŵp Gwirfoddolwyr Parc Bryngarw Bagiau £ 1000 o Gynllun Grant Cymunedol Tesco

To view the following post, please click the link below

Darllen Rhagor

Mae rhywbeth wyau yn digwydd ym Mryngarw y Pasg hwn!

To view the following post, please click the link below

Darllen Rhagor