+

Neuadd y Gweithwyr Blaengarw

AWEN

Wedi'i lleoli ar fryn ar ben Cwm Garw, mae Neuadd Gweithwyr Blaengarw yn gyfleuster cymunedol ffyniannus â golygfeydd trawiadol o'r cefn gwlad amgylchynol.

Ynglŷn â’r neuadd


Wedi’i lleoli ar fryn ar ben Cwm Garw, mae Neuadd Gweithwyr Blaengarw yn gyfleuster cymunedol ffyniannus â golygfeydd trawiadol o’r cefn gwlad amgylchynol. Wedi’i defnyddio’n fynych gan grwpiau a sefydliadau lleol, mae ei defnyddwyr cyfredol yn cynnwys gwneuthurwyr crefftau a gemwaith, grwpiau rhieni a phlant bach, dosbarthiadau pantomeim a drama, cerddoriaeth fyw a dawnsiau te. I gael rhagor o wybodaeth ynghylch llogi’r awditoriwm, ystafelloedd gweithgareddau neu fannau cyfarfod cysylltwch â

01656 870873 neu 754825

 

 

Digwyddiadur


Oz – The Untold Story

 

From the Garw to Oz

A Blaengarw Panto Group Production Dydd Mawrth 4 – Dydd Gwener 7 Hydref Drysau’n agor: 6.30yp Perfformiad: 7.15yp Tocynnau £4 Ffoniwch Garry Sage – 07858725910

 

CYFEIRIAD A CHYSYLLTU


Blaengarw

Bridgend

CF32 8AW

Tel: 01656 754825

 

ORIAU AGOR


Ein horiau agor yw Llun i Wener 10yb tan 3yh ag ychydig o amrywio tymhorol ar amseroedd brig