+

Neuadd y Gweithwyr Blaengarw

AWEN

Wedi'i lleoli ar fryn ar ben Cwm Garw, mae Neuadd Gweithwyr Blaengarw yn gyfleuster cymunedol ffyniannus â golygfeydd trawiadol o'r cefn gwlad amgylchynol.

Ynglŷn â’r neuadd


Wedi’i lleoli ar fryn ar ben Cwm Garw, mae Neuadd Gweithwyr Blaengarw yn gyfleuster cymunedol ffyniannus â golygfeydd trawiadol o’r cefn gwlad amgylchynol. Wedi’i defnyddio’n fynych gan grwpiau a sefydliadau lleol, mae ei defnyddwyr cyfredol yn cynnwys gwneuthurwyr crefftau a gemwaith, grwpiau rhieni a phlant bach, dosbarthiadau pantomeim a drama, cerddoriaeth fyw a dawnsiau te. I gael rhagor o wybodaeth ynghylch llogi’r awditoriwm, ystafelloedd gweithgareddau neu fannau cyfarfod cysylltwch â

01656 870873 neu 754825

 

 


Dydd Llun

Social Bingo – 6:30yp-9yp
Samantha Harris
07503211390

Dydd Mawrth

Dawns De– 2yp-5yp
Ail Ddydd Mawrth pob mis
FFoniwch y Neuadd arno 01656 870873

Dydd Mercher 

Clwb Crefft y Garw – 10yb-12yp
Shirley Dennis
01656 871870

Noson Gemau – 5:30yp-6:30yp
Trydydd Dydd Mercher pob mis
Don Sage
01656 870873

Dydd Iau 

Chain Farm Dance Classes – 5:30-6:30pm
Greg
ceo.chainfarm.co@icloud.com

Am fwy o gwybodaeth ffoniwch y Neuadd ar  01656 870873  neu ebostiwch donald.sage@awen-wales.com.

 

CYFEIRIAD A CHYSYLLTU


Blaengarw

Bridgend

CF32 8AW

Tel: 01656 754825

 


Ein horiau agor yw Llun i Wener 10yb tan 3yh ag ychydig o amrywio tymhorol ar amseroedd brig