+

Cynorthwyydd Marchnata

Megan Leahy-Donnan

About Megan Leahy-Donnan +

Fe wnes i ymuno ag Awen ym mis Ionawr 2018 ar ôl gweithio mewn cwmni marchnata digidol yng Nghaerdydd. Roeddwn i wedi graddio’n ddiweddar (Gorffennaf 2017) ac roeddwn i am archwilio dulliau marchnata eraill, yn arbennig marchnata mewn lleoliadau a digwyddiadau. Ag angerdd am yr awyr agored yn fy mywyd cartref, roeddwn i’n cynhyrfu pan ges i fy mhenodi i gynorthwyo â marchnata Parc Gwledig Bryngarw. Yn ogystal â’r parc, rwyf hefyd yn cyd-drefnu’r marchnata ar gyfer llyfrgelloedd lluosog, canolfannau cymunedol, B-Leaf, Wood-B, Caffi Bar Pafiliwn y Grand sydd i gyd yn cael eu rheoli gan Awen, ac eraill. Wrth weithio â nifer o leoliadau mae’n rhoi cyfle i mi dyfu nifer o sgiliau marchnata gan gynnwys digidol ac argraffu.

Ers dechrau ag Awen rwyf wedi cael y cyfle i fynychu nifer o ddiwrnodau hyfforddi a diwrnodau i ffwrdd, gan gynnwys y Gynhadledd Marchnata Celfyddydau yn Lerpwl. Nod y gynhadledd yw helpu sefydliadau diwylliannol i gael rhagor o wybodaeth a sgiliau â hyfforddiant, digwyddiadau ac adnoddau. Fe wnaeth y penwythnos beri i’m angerdd am farchnata a datblygu dyfu, sydd wedi fy arwain i astudio prentisiaeth Lefel 3 â’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Mae’r cyfleoedd hyn yn cryfhau fy sgiliau, ac rwy’n edrych ymlaen at eu defnyddio yma yn Awen am flynyddoedd lawer i ddod.