Chwarae

8th Maw
Plant | POB DIGWYDDIADAU

“Pob dydd, dw i’n chwarae efo Mam. Yn sydyn, mae’r gêm yn newid …”

Un bore rhwng deffro a dechrau’r dydd mae bachgen bach yn mynd â ni ar siwrne i edrych ar fydoedd chwarae boed hynny yn ei ddychymyg, ar-lein neu yn y byd 'go iawn' er mwyn darganfod ffordd newydd o chwarae ...

Sioe weledol llawn cerddoriaeth fyw a symudiadau syfrdanol sydd wedi cael ei ddatblygu’n gydweithredol gyda theuluoedd.

Mae'r artist Elgan Rhys wedi bod yn dathlu pwysigrwydd chwarae ym mherthynas plant ac oedolion. Mae'rsioe newydd yma yn archwilio cymhlethdodau'r sut, ble, pam, gyda phwy a'r beth yw chwarae yn ein byd hynod brysur…

“Roedd yn brofiad arbennig i ni'n dwy. Y mae'n rhy hawdd i ni ollwng gafael ar y rhyddid anhygoel o fod yn blant y tydi. Rwyf yn falch iawn o gael y cyfle i ni fod yn rhan o fenter mor arloesol a phwysig.” Awen Owen, Llysgennad Teulu’r Prosiect (a Mam Efa!)

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £4.50

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr