Screening Rugby World Cup: Wales vs Uruguay

13th Hyd
Cymuned | Cymryd Rhan | POB DIGWYDDIADAU

18+ Yn unig

Mae'r taliad o £2.00 yn ffi gadw na ellir ei had-dalu; fodd bynnag, bydd y sedd yn cael ei chadw hyd at 30 munud cyn i'r gêm ddechrau yn unig. Os na fydd y sedd wedi cael ei hawlio gan yr unigolyn sydd wedi'i chadw erbyn yr adeg hon, bydd yn cael ei chynnig i'r cyhoedd yn gyffredinol ac ni fydd unrhyw hawl i gael ad-daliad.

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £2.00

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr