Ensonglopedia Of Animals

9th Tac
Plant | POB DIGWYDDIADAU

Chwech ar hugain o ganeuon anifeiliaid, un ar gyfer pob llythyren o'r wyddor. Gallwch ddisgwyl ecinodermiaid rhyfeddol, mursennod gofidus, cwrelau chwilfrydig, adar gwallgof ac arachnidau anhygoel. Disgwyliwch yr annisgwyl. A disgwyliwch iddo odli.

Dyma'r sioe newydd gan John Hinton, crëwr y ‘Scientrilogy’ arobryn o gomedïau cerddorol am Darwin, Einstein a Curie.

Addas ar gyfer unrhyw un 5 i 105 oed.

“Infectiously fun, genuinely clever, and impossible to dislike… Brilliant!” ★★★★★ Brighton & Hove News

“Ensonglopedia of Animals is a riot” ★★★★ Broadway Baby

“Hinton’s hit the right note again.” ★★★★ Fringe Guru

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £0.00 - £6.50

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr