Peggy’s Song

2nd Hyd
POB DIGWYDDIADAU

National Theatre Wales

Mae monolog doniol a theimladwy Katherine Chandler yn archwilio cyfeillgarwch annisgwyl rhwng DJ anffodus radio'r ysbyty, Danny Walkman a'r claf Peggy sy'n siarad yn galed.

Ar ôl ei sioe radio yn Ysbyty Sant Bevan, mae Danny yn cael cyfarfod damweiniol â Peggy yng Ngardd Gobaith.

Does dim byd yn gyffredin rhyngddyn nhw, ond ym myd Danny mae pawb yn hoffi cerddoriaeth, dydyn nhw?

Mae gan bawb gân, a gall Danny Walkman wneud un peth yn dda, sef gofyn i bobl ddweud wrtho beth yw eu cân. Dydy Peggy ddim yn datgelu llawer, felly mae'n ras yn erbyn amser i Danny ganfod, a chwarae, cân Peggy.

Wedi'i ysgrifennu gan Katherine Chandler
Wedi'i chyfarwyddo gan Phil Clark
Wedi'i berfformio gan Christian Patterson

Canllaw oedran: 14+

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £12.50

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr