An Audience with Lesley Garrett

3rd Hyd
POB DIGWYDDIADAU

Ymunwch â soprano fwyaf poblogaidd Prydain am noson hyfryd o gân, atgofion a sgwrsio. Yng nghwmni Anna Tilbrook Lesley, ac yn sgwrsio â hi, bydd ei straeon ac hanesion o'r tu ôl i'r llenni yn cynnig cipolwg unigryw ar ei bywyd ar y llwyfan i gynulleidfaoedd.

Yn ogystal â pherfformio ar lwyfannau opera a chyngherddau yn y DU ac yn rhyngwladol, yn ddiweddar mae Lesley wedi dychwelyd i Opera Cenedlaethol Lloegr ar gyfer cynhyrchiad cyntaf y byd o Marnie gan Nico Muhly. Y gwanwyn diwethaf, fe wnaeth hi ymddangos gydag Opera Cenedlaethol Cymru mewn perfformiad cyntaf arall yn y byd yn creu rôl Emcee yn Rhonda Rips It Up!, wedi'i seilio ar fywyd y swffragét Margaret Haig Thomas (Arglwyddes Rhondda) ac yn yr hydref fe wnaeth Lesley ei pherfformiad actio cyntaf mewn fersiwn ddiwygiedig o ddrama Patrick Barlow, The Messiah ar gyfer Theatr Genedlaethol Brent, ar daith ac yn y West End. Y gwanwyn hwn, mae hi'n creu rôl newydd arall ym mherfformiad cyntaf y byd gan ENO o opera Iain Bell, Jack the Ripper at the Coliseum.

Mae Anna Tilbrook yn un o bianyddion mwyaf cyffrous Prydain, ac mae ganddi enw da iawn ym meysydd datganiadau caneuon a cherddoriaeth siambr. Fe wnaeth hi ymddangos am y tro cyntaf yn Neuadd Wigmore ym 1999 ac ers hynny mae wedi dod yn berfformwraig reolaidd yn neuaddau cyngerdd a gwyliau mawr Ewrop, yn ogystal â hyfforddi'n rheolaidd ar ran y Royal Opera, Covent Garden.

Cyflwynir Ar y Cyd â Clive Conway Productions

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £26.00

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr