Spanish Lies-Phoenix Theatre

11th Hyd - 12th Hyd
Comedi | Cymuned | POB DIGWYDDIADAU

Gan obeithio ailsbarduno eu priodas luddedig, a dathlu pum mlynedd ar hugain gyda'i gilydd, mae Dougie yn mynd â Lorna yn ôl i'w gwesty mis mêl yn Majorca.

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £13.50 - £14.00

Statws Tocynnau: Ar Gael

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £13.50 - £14.00

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr