Crimes On The Coast

19th Hyd
POB DIGWYDDIADAU

Wedi'i hysbrydoli gan Agatha Christie, Hitchcock a ffilm noir, fe'ch gwahoddir i fynd ar daith ddifyr ond llofruddiol i encilfan clasurol ar Rifiera Lloegr.

Mae gwesty ynys anghysbell ychydig oddi ar arfordir Lloegr yn dod yn olygfa drosedd, wrth i femme-fatale sy'n denu sgandal gael ei lladd. Mae pob un o'r gwesteion ar yr ynys dan amheuaeth, ond a ydyn nhw ar eu pennau eu hunain ac a yw popeth yn hollol fel mae'n ymddangos?

Mae'r cwmni theatr New Old Friends yn cyflwyno Crimes Under the Sun, drama gyffrous a gyfarwyddir gan James Farrell (Cyfarwyddwr Cyswllt - The 39 Steps, West End). Fe wnaeth y sioe fwynhau taith genedlaethol a werthodd bob tocyn yn 2018 ac mae'n mynd ar y ffordd eto yn 2019 gyda phedwar actor yn chwarae cymeriadau pryfoclyd lluosog, a chynllun sy'n symud ymlaen yn arddull ddyfeisgar nodweddiadol y cwmni.

New Old Friends | Gan Feargus Woods Dunlop | Wedi'i Chyfarwyddo gan James Farrell

Neuadd Y Dref Maesteg

Tocynnau: £15.50

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr