+

Rheolwr Datblygu i Dreftadaeth Naturiol

Dan Lock

About Dan +

Fe ddes i’n barcmon am y tro cyntaf ym Mharc Gwledig Bryngarw yn 2007. O fy niwrnod cyntaf yn y gwaith, roeddwn i’n gwybod mai Bryngarw oedd y lle roeddwn i am fod. Roedd y cyfuniad o amgylchedd naturiol a mynediad hawdd i’r cymunedau ac ysgolion lleol yn golygu bod gan fy rôl botensial enfawr i helpu pobl o bob oed i ailgysylltu â natur – â’r holl fanteision sy’n dod yn sgil hynny.

Mae’r rôl yn ysbrydoledig, yn werth chweil ac yn gyffrous. Pan gymerodd Awen reolaeth ar Fryngarw yn 2015, fe ddes i’n Rheolwr Datblygu ar gyfer Treftadaeth Naturiol, a roddodd fwy o gyfle i mi ddylanwadu ar ddatblygiad Bryngarw a’i lywio. Ers hynny rwyf wedi defnyddio fy sgiliau a’m profiad i gynrychioli Awen i helpu safleoedd eraill i gyflawni eu potensial eu hunain. Mae Awen yn ei dro wedi rhoi’r cymorth a’r cyfleoedd i mi yr oeddwn eu hangen i wireddu fy mhotensial fy hun, i fod y gorau y gallwn i fod yn fy rôl, sydd gymaint ag y gallai unrhyw gyflogai ofyn amdano.


SWYDDI GWAG CYFREDOL