Canolfan Gymunedol Coety Uchaf a Litchard


Mae Canolfan Gymunedol Coety a Litchard yn lleoliad amlbwrpas, sy’n cynnig lle i gynnal nifer o weithgareddau ac achlysuron. Gellir llogi’r lle fesul awr neu am ddiwrnod cyfan, ac mae digon o gyfleusterau ar gael yno i’w defnyddio.

– Prif Neuadd 107.6m2

– Cyfleusterau cegin / oergell / popty micro-don

– Cawodydd ac ystafelloedd newid

– Mynediad/toiledau i bobl anabl

– Parcio preifat ar gyfer tua 24 car

– WiFi am ddim

I gael rhagor o wybodaeth am logi’r ganolfan gymunedol, ffoniwch 01656 754825.


Dydd Llun

Baby Sensory – 08:30yb
Mae’r gweithgareddau’n amrywio’n wythnosol.
Amy Cook
07990983099
bridgend@babysensory.co.uk

Circuits – 6yp
Dosbarth ymarfer hwyliog i losgi braster, colli pwysau ac adeiladu cyhyrau.
pooley72@hotmail.co.uk
07590766084

Dydd Mawrth

Tai Chi Rising Phoenix – 10:00yb
Tai chi symudiadau ar gyfer cymorth iechyd a lles.
Carolyn Poole
poolecsw@aol.com
07980843237

Wildmill Community TTC – 5-7yp
regina797@btinternet.com
07484812927
Dosbarth yn gorffen o Mawrth 2020

Dydd Mercher

Bridgend U3A Craft – 10:30yb
Tenis bwrdd, gemau pen bwrdd, crefft a darllen.
www.u3asites.org.uk

Dydd Sadwrn

Weight Watchers – 08:00yb
Wellness sy’n gweithio.

Bridgend Aikido Club – 11:00yb
Celfyddydau ymladd hwyl ar gyfer pob gallu.

Rhestr Brisiau


 

 

 

 

Amser Taliad yr Awr
Bore / Prynhawn £7.50; £6.43 (gost.)
Gyda’r nos £10.18; £7.50 (gost.)


Ffordd Betws Betws Pen-y-bont ar Ogwr CF32 8TB

Ffôn: 01656 754825

Mynediad i Bobl Anabl


Mae gan y ganolfan 3 bae parcio i bobl anabl yn y maes parcio mawr. Mae mynediad hawdd i gadeiriau olwyn heb unrhyw risiau ac mae toiledau i bobl anabl ar gael yn y lleoliad. Mae lifft i’r llawr cyntaf ble mae’r brif ystafell hyfforddi wedi’i lleoli.


Oriau agor dros y lleoliad yn amrywio yn ôl archebion / digwyddiadau a gynhelir.