Awel-Y-Mor


Lleolir canolfan gymunedol Awel-Y-Mor yng nghanol Porthcawl, ac mae’n lleoliad a ddefnyddir yn helaeth sy’n cynnig lle fforddiadwy i gynnal ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau. Mae gan y ganolfan gymunedol hon dair ystafell, felly mae ddigon o le ar gyfer nifer o weithgareddau, boed yn ddosbarthiadau dawns, cyfarfodydd, clybiau crefft neu grwpiau plant bach.

– Prif Neuadd 248.8m2

– 2 ystafell ddosbarth

– Cyfleusterau cegin / oergell / popty micro-don

– Mynediad/toiledau i bobl anabl

– Parcio preifat ar gyfer tua 20 car

– WiFi am ddim

I gael rhagor o wybodaeth am logi’r ganolfan gymunedol, cysylltwch â 01656 788473.

Digwyddiadau


Dydd Llun

Tai Chi – 9:30yb

Lizzy’s Dance – 16:30yp

Ioga – 19:00yh

Dydd Mawrth

Pilates – 9:30ybm & 17:30yh

Clwb Bridge – 13:30yp

Dysgu i Oedolion – 19:00yh

Bridge U3A – 14:00yp

Dydd Mercher

Fit Steps – 9:15yb

Heaven & Earth – 19:00yh

Dydd Iau

Zumba – 9:30yb

Bridge Porthcawl – 18:30yh

Dydd Gwener

Tai Chi – 9:30yb

Dance for Falls – 12:45yp

Deiet a Maeth – 13:00yp

Dydd Sadwrn

Bridge Porthcawl – 11:00yb

Hypnosis – 15:00yp

Rhestr Brisiau


Cyfleuster Amser Taliad yr awr
Prif Neuadd a Llwyfan Bore / Prynhawn £14.46; £9.11 (gost.)
Prif Neuadd a Llwyfan Gyda’r nos £15.00; £9.64 (conc.)
Ystafell Bwyllgor Bore / Prynhawn £7.50; £6.43 (conc.)
Ystafell Bwyllgor Gyda’r nos £10.18; £7.50 (conc.)

Manylion cysylltu


Teras Hutchwns Porthcawl CF36 5TP

Rhif ffôn: 01656 788473

Mynediad i Bobl Anabl


Mae maes parcio bach yn y lleoliad â 3 bae parcio i bobl anabl. Mae mynediad i’r ganolfan yn hawdd trwy dir gwastad ag arwyneb da ac mae un toiled i bobl anabl ar gael.

Amseroedd Agor


Bydd amseroedd agor y lleoliad yn amrywio yn ôl archebion/digwyddiadau sy’n cael eu cynnal.