Canolfan Bywyd Betws


Lleolir Canolfan Bywyd Betws yng nghanol Betws, ac mae’n gweithredu fel lleoliad amlbwrpas i breswylwyr, a phobl o fannau eraill. Mae’r adeilad yn cynnwys nifer o fannau agored, sydd oll ar gael naill ai i’w llogi neu eu rhentu, am bris fforddiadwy.

– Ystafell hyfforddi / cyfarfod 82.7m2

– Caffi ar gael 3 diwrnod yr wythnos

– Mynediad/toiledau i bobl anabl

– Parcio preifat ar gyfer tua 15 car

– WiFi am ddim

– Lle swyddfa i’w logi 25.7m2

I gael rhagor o wybodaeth am logi’r ganolfan gymunedol, ffoniwch 01656 754825.


Dydd Mawrth

Grŵp Pensiynwyr Betws – 14:00yp
junegriffiths1944@gmail.com
01656 725489

Dydd Mercher

Grŵp Dechrau’n Deg Melin Ifan Ddu – 12:00yp
tina.haddon@bridgend.gov.uk
01656 815168

Dydd Iau

Grŵp Crafty Sew & Sew Betws – 10:00yb
Dosbarth crefft ar gyfer pob gallu.

For more information please contact the telephone number below or email us on enquiries@awen-wales.com

Rhestr Brisiau


 

 

Amser Taliad yr Awr
Bore / Prynhawn £13.93; £5.36 (gost.)


Ffordd Betws Betws Pen-y-bont ar Ogwr CF32 8TB

Ffôn: 01656 754825

Mynediad i Bobl Anabl


Mae gan y ganolfan 3 bae parcio i bobl anabl yn y maes parcio mawr. Mae mynediad hawdd i gadeiriau olwyn heb unrhyw risiau ac mae toiledau i bobl anabl ar gael yn y lleoliad. Mae lifft i’r llawr cyntaf ble mae’r brif ystafell hyfforddi wedi’i lleoli.


Dydd Llun – 08:30yb-17:00yh

Dydd Mawrth – 08:30yb-17:00yh

Dydd Mercher –08:30yb-17:00yh

Dydd Iau – 08:30yb-17:00yh

Dydd Gwener – 08:30ayb-17:00yh