+

Cydlynydd Addysg a Datblygu

Beth Hopkins

+

Ymunais â’r tîm ym Mharc Gwledig Bryngarw yn Barcmon Tymhorol yn 2014, a nawr, pum mlynedd yn ddiweddarach, rwyf wedi ennill swydd amser llawn yn Swyddog Addysg a Datblygu.

Mae fy rôl yn y Parc yn hynod amrywiol, a gall amrywio o reoli cynefinoedd yn ymarferol, monitro bywyd gwyllt a gweithio gyda gwirfoddolwyr i ymgysylltu â’r cyhoedd, datblygu prosiectau a threfnu ac arwain digwyddiadau, yn ogystal â cvyflwyno addysg amgylcheddol i ysgolion a grwpiau – does byth dau ddiwrnod yr un fath!

Wrth weithio i Awen, rwyf wedi cael y gefnogaeth angenrheidiol i dyfu’n broffesiynol ac rwy’n gallu bod yn greadigol o fewn fy rôl, gan archwilio syniadau newydd a gweithio tuag at wneud y Parc yn amgylchedd gwell er budd bywyd gwyllt a’r gymuned leol.

Mae’n swydd gyffrous a hynod wobrwyol!


SWYDDI GWAG CYFREDOL