aaa

NEWYDDION+


Mae Awen yn helpu staff gyflawni eu haddewidion Blwyddyn Newydd!

Mae llyfrgelloedd Awen yn galw ar blant i gofrestru i ddarllen chwe llyfr yr haf yma fel rhan o Asiantau Anifeiliaid, Her Ddarllen yr Haf 2017. Mae Her Ddarllen yr Haf yn gofyn i blant 4-11 oed fenthyg a darllen unrhyw chwe llyfr yn ystod gwyliau’r haf, amser pan fydd sgiliau llythrennedd plant yn lleihau […]

Darllen Rhagor

Digwyddiadau AM DDIM i ddathlu’n penblwydd cyntaf!

Ymunwch â ni i ddathlu’n penblwydd cyntaf!

Darllen Rhagor

Parc Gwledig Bryngarw yn ennill Gwobr Baner Werdd

Mae dau reswm i Barc Gwledig Bryngarw ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddathlu: mae wedi derbyn Baner Werdd, y nod ryngwladol ar gyfer parc neu fan gwyrdd o safon uchel, yn ei 30ain flwyddyn ben-blwydd.

Darllen Rhagor

Blog y Parcmon – Awst

“… madfall yn y cwpwrdd glanhau.”

Awst …amser prysur ar gyfer parciau gwledig ar hyd a lled Ynysoedd Prydain, a dydy Bryngarw ddim wedi bod yn eithriad!

Darllen Rhagor

Forever Jackson: y profiad Michael Jackson Eithaf!

Mae’r hydref hwn yn amser cyffrous ar gyfer theatr yn Neuadd y Dref Maesteg; wrth ochr ein sioeau a digwyddiadau eraill rydyn ni’n cynnal pedair drama broffesiynol a sioe gerdd!

Darllen Rhagor

Comedi Byw yn Neuadd y Dref Maesteg

Mae’r Clwb Comedi Maesteg poblogaidd yn dychwelyd y Medi hwn, ond gydag ychydig o newidiadau”

Darllen Rhagor

Pasha Kovalev Hyrwyddiad Sain Ffolant Chwefror:

Mae’r dawnsiwr proffesiynol ac enillydd Strictly Come Dancing Pasha Kovalev yn cyhoeddi mis arbennig ar gyfer Chwefror gyda hyrwyddiad Sain Ffolant!

Darllen Rhagor

Connla

Mae Connla’n fand newydd cyffrous o Iwerddon gyda gwreiddiau traddodiadol cryf sy’n rhoi sain unigryw i’w cerddoriaeth. Wedi’u disgrifio fel “Y Grŵp Newydd Mwyaf Cyffrous o Ogledd Iwerddon” (Irish American News) gallwch chi eu gweld yn fyw ym Mhafiliwn y Grand…

Darllen Rhagor

LLWYTHO RHAGOR