aaa

NEWYDDION+


Views wanted on proposals for Maesteg Town Hall

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

New accessible toilets opened at Bryngarw Country Park

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Double launch for summer fun!

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Bryngarw Country Park Volunteer Group attend Tesco Bags of Help Westminster Reception

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Bryngarw Country Park achieves prestigious Green Flag Award

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Children invited to join Mischief Makers at Awen Libraries

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Crooners – A Truly British Swingin’ Affair

Mae Cefnogwyr y Rat Pack a’r American Song Book yn cael cynnig dewis amgen Prydeinig iawn â’r Crooners yn fyw ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ddydd Gwener 31 Awst am 7.30pm gyda’r comedi cerddorol bywiog hwn â chwistrelliad ysblennydd o Big Band Swing.

Darllen Rhagor

Summer Art Exhibition

Arlunwyr – Summer Art Submissions: Dydd Llun 30 Gorffennaf – Dydd Sadwrn 4 Awst: Mae’n arddangosfa agored felly nid oes gennym ni thema, ond rydym ni’n eich gwahodd i gyflwyno gwaith sydd heb gael ei arddangos ym Mhafiliwn y Grand o’r blaen…

Darllen Rhagor

Ailddatblygiad £100,000 ar gyfer Llyfrgell y Pîl

Fe fydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i ailddatblygu ac adnewyddu’r llyfrgell boblogaidd i’w newid yn fan agored mawr, goleuach a mwy disglair, fel y gall y gymuned gyfan ei ddefnyddio fel lle mwy hyblyg a gweithredol gan. Bydd y ddesg fawr a chrand bresennol yn y dderbynfa a’r pedair colofn aerdymheru yn cael […]

Darllen Rhagor

Ailddatblygu Neuadd y Dref Maesteg yn Sicrhau Cyllid Treftadaeth y Loteri

Mae cyllid datblygu o £96,800 wedi’i ddyfarnu i’r prosiect fel y gellir cwblhau ystod o waith paratoi pwysig ar gyfer y cais hanfodol nesaf am gyllid y bydd angen ei gyflwyno yn gynnar yn 2019. Yn ogystal â gwaith pellach i sefydlogi cyflwr presennol strwythur yr adeilad, gan gofnodi ei nodweddion hanesyddol a datblygu’r dyluniad, […]

Darllen Rhagor

Booking now for Maesteg’s first ever Photomarathon

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

David Baddiel – My Family: Not The Sitcom

Ar ôl taith a werthodd allan yn Ffactori Siocled Menieryn Llundain, a dwy daith fawr eu clod gan y beirniaid yn y West End, mae David Baddiel yn dod â’i sioe un-dyn a gafodd ei henwebu am wobr Olivier i’r Grand Pavilion, Porthcawl ar Ddydd Gwener 25 Mai am 7.30yh.

Darllen Rhagor

Royal Wedding High Tea Party

Ymunwch â ni i ddathlu Priodas Frenhinol Tywysog Harry a Meghan Markle ar Ddydd Sadwrn 19eg Mai 2018. Gwyliwch y Briodas Frenhinol ar y sgrîn fwyaf ym Mhorthcawl!

Darllen Rhagor

Bryngarw Country Park takes centre stage for outdoor theatre this summer

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Gender Pay Gap Reporting

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Grŵp Gwirfoddolwyr Parc Bryngarw Bagiau £ 1000 o Gynllun Grant Cymunedol Tesco

Mae Grŵp Gwirfoddolwyr Parc Bryngarw wrth ei fodd yn cyhoeddi ei bod wedi bagio £ 1000 o gynllun grantiau cymunedol Cymuned Bagiau Cymorth. Bydd yr arian yn talu am hyfforddiant gwirfoddolwyr yn y sgil wledig o ffens casglu, a fydd yn cwblhau gwelliannau i ardal berllan y parc, ac offer ar gyfer achlysur brysio afal […]

Darllen Rhagor

Mae rhywbeth wyau yn digwydd ym Mryngarw y Pasg hwn!

Bydd teuluoedd sydd â melinwyr wyau ifanc wyau yn dod o hyd i ddigon i’w ddarganfod ym Mharc Gwledig Bryngarw ym Mrynmenyn, ger Pen-y-bont ar Ogwr, penwythnos y Pasg hwn. Cynhelir y Hunts Pasg blynyddol rhwng 10am a 3pm ddydd Sadwrn 31 Mawrth a dydd Sul 1af Ebrill a bydd yn cynnwys cyfanswm o dros […]

Darllen Rhagor

Jason And His Amazing Midlife Crisis

Bydd Jason Donovan yn ymddangos yn fyw ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Sadwrn 17 Mawrth am 7.30pm gyda’i sioe hunangofiannol ‘Jason and his Amazing Midlife Crisis.

Darllen Rhagor

Borrow a BBC micro:bit from your local library

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

David Bowie’s links with Maesteg!

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Bryngarw Park Volunteer Group Bags £1000 from Tesco’s Community Grant Scheme

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Y 5 gweithgaredd Awen uchaf ar gyfer hanner tymor Chwefror 2018

Gweithdai Gwehyddu Helyg i’r Teulu ym Mharc Gwledig Bryngarw Ydych chi’n chwilio am weithgaredd i gael eich plant i fod yn greadigol yr hanner tymor hwn? Mae ein tîm yn Ymddiriedolaeth Diwylliannol Awen wedi trefnu i’r grŵp gwych Out to Learn Willow arwain gweithdy a fydd yn arddangos sut i wneud crefftau helyg sy’n ddifyr […]

Darllen Rhagor

Mae Awen yn ymuno â Freedom Leisure

Dyfarnwyd contract 10 mlynedd i Freedom Leisure gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Stafford i reoli portffolio o gyfleusterau sy’n cynnwys theatr Fictoraidd, theatr stiwdio lai, tŷ tref Elisabethaidd, castell a chanolfan ymwelwyr, tair canolfan hamdden a stadiwm chwaraeon. Mae’r ymddiriedolaeth hamdden ddielw, sy’n rheoli cyfleusterau hamdden a diwylliannol ar ran 22 o bartneriaid ledled Cymru a […]

Darllen Rhagor

Macca: The Concert

Macca: Y Cyngerdd – dathlwch gerddoriaeth Paul McCartney a chaneuon mwyaf llwyddiannus y Beatles yn fyw ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Gwener 16 Chwefror am 7.30yh.

Darllen Rhagor

Cinderella yn Torri Recordiau’r Swyddfa Docynnau ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl

Mae’r drysau wedi cau ar Bafiliwn y Grand yn nhymor pantomeim mwyaf llwyddiannus Porthcawl erioed. Fe wnaeth Cinderella chwalu holl recordiau blaenorol y swyddfa docynnau yn ystod ei rhediad pedair wythnos, er llawenydd mawr y lleoliad a chynhyrchwyr Imagine Theatre.

Darllen Rhagor

Milkshake! Live – The Magic Story Book

Milkshake! Live – The Magic Story Book at the Grand Pavilion, Porthcawl on Saturday 21 April 12noon & 3.30pm.

Darllen Rhagor

Perfformiad hamddenol a pherfformiad Wedi’i Arwyddo o Cinderella

Yn dilyn llwyddiant perfformiadau hygyrch y llynedd, bydd Pafiliwn y Grand unwaith eto’n cynnal perfformiad wedi’i arwyddo ar ddydd Iau, 28 Rhagfyr am 5pm a pherfformiad hamddenol ar ddydd Iau 4 Ionawr am 10.30am.

Darllen Rhagor

New sound and lighting desk at Maesteg Town Hall 

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Summer Art Exhibition

Arlunwyr – cyflwynwch eich gwaith i’n harddangosfa gelf flynyddol sy’n digwydd dydd Llun 7 –
Dydd Sul 13 Awst 10am – 6pm a’r lansiad ar ddydd Llun 7 Awst 6pm.

Darllen Rhagor

Parc Gwledig Bryngarw yn cael Gwobr y Faner Werdd

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi cyhoeddi enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol parc neu fan gwyrdd o ansawdd. Mae cyfanswm o 183 o barciau a mannau gwyrdd yng Nghymru wedi bodloni’r safon uchel sydd ei angen i gael Gwobr flaenllaw y Faner Werdd neu Wobr Gymunedol y Faner Werdd. Bydd y Faner […]

Darllen Rhagor

Gwahoddir plant i ymuno ag Asiantau Anifeiliaid yn Llyfrgelloedd Awen

Mae llyfrgelloedd Awen yn galw ar blant i gofrestru i ddarllen chwe llyfr yr haf yma fel rhan o Asiantau Anifeiliaid, Her Ddarllen yr Haf 2017. Mae Her Ddarllen yr Haf yn gofyn i blant 4-11 oed fenthyg a darllen unrhyw chwe llyfr yn ystod gwyliau’r haf, amser pan fydd sgiliau llythrennedd plant yn lleihau […]

Darllen Rhagor

Sarah Millican: Control Enthusiast

Newydd ei gyhoeddi y bydd Sarah Millican yn dod â’i thaith Selog dros Reoli i Bafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Iau 8 Chwefror am 8pm.

Darllen Rhagor

Pasha Kovalev Hyrwyddiad Sain Ffolant Chwefror:

Mae’r dawnsiwr proffesiynol ac enillydd Strictly Come Dancing Pasha Kovalev yn cyhoeddi mis arbennig ar gyfer Chwefror gyda hyrwyddiad Sain Ffolant!

Darllen Rhagor

Connla

Mae Connla’n fand newydd cyffrous o Iwerddon gyda gwreiddiau traddodiadol cryf sy’n rhoi sain unigryw i’w cerddoriaeth. Wedi’u disgrifio fel “Y Grŵp Newydd Mwyaf Cyffrous o Ogledd Iwerddon” (Irish American News) gallwch chi eu gweld yn fyw ym Mhafiliwn y Grand…

Darllen Rhagor

Mae Awen yn helpu staff gyflawni eu haddewidion Blwyddyn Newydd!

Trwy aelodi â Halo Leisure am gyfradd llai, bydd gan staff gyfle i ddefnyddio’r gampfa, pyllau nofio, dosbarthiadau grŵp ymarfer corff, sbaon a sawnau, muriau dringo ac yn y blaen yn eu canolfannau ar draws Ben-y-Bont ar Ogwr. Dywedodd Richard Hughes, Prif Weithredwr Awen, “Yn gyson mae addewidion Blwyddyn Newydd yn cynnwys colli pwysau ac […]

Darllen Rhagor

Seann Walsh – One For The Road

Mae Seann Walsh yn ôl ar y ffordd gyda sioe newydd sbon ac mae’n dod yn fyw i Bafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Iau 16 Chwefror am 8pm.

Darllen Rhagor

Barbara Dickson

Mae Barbara Dickson, y gantores recordio sydd wedi gwerthu miliynau, yn dychwelyd i Bafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Iau 2 Chwefror am 7.30pm, gyda’i band anhygoel.

Darllen Rhagor

Mynychwyr theatr yn codi arian dros elusen

Mae teuluoedd hael a oedd yn mwynhau’r pantomeim Jack and the Beanstalk yn Theatr Pafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Sul 11 Rhagfyr wedi codi swm trawiadol o£1568 ar gyfer elusennau lleol.

Darllen Rhagor

Seren leol Rebecca Craven i Ledaenu Ychydig o Hudoliaeth ym Mhanto Pafiliwn y Grand

Mae Pafiliwn y Grand ym Mhorthcawl wrth eu bodd i gyhoeddi y bydd Rebecca Craven yn chwarae’r brif ran yn eu panto anferth ar gyfer y teulu sef Jack and the Beanstalk y Nadolig hwn.

Darllen Rhagor

Y Three Degrees

Gall y Three Degrees ddal i honni mai nhw yw’r grŵp lleisiol benywaidd i redeg am yr amser hiraf mewn hanes! Dewch i fwynhau caneuon llwyddiannus gan y triawd enwog yn y gyngerdd hon sydd am un nos yn unig!

Dydd Iau 15 Medi 7.30pm

Darllen Rhagor

Digwyddiadau AM DDIM i ddathlu’n penblwydd cyntaf!

Ymunwch â ni i ddathlu’n penblwydd cyntaf!

Darllen Rhagor

Medi ym Mryngarw

Mae cnau a mwyar yn dechrau ymddangos ar y coed. Gwyliwch am arwyddion bwydo oddi wrth famaliaid bach. Mae gwiwerod yn rhwygo’r cnau barfog, sydd o hyd yn wyrdd, yn eu hanner. Mae llygod y maes a llygod y gwair yn cnoi tyllau bach taclus yn y plisgyn cyn tynnu’r cnewyllyn ar y tu mewn allan.

Darllen Rhagor

DATHLU CANRIF O ROALD DAHL

Mae 2016 yn nodi 100 mlynedd ers genedigaeth y prif storïwr Roald Dahl. Wedi’i eni yng Nghaerdydd, fe wnaeth ysgrifennu rhai o’r llyfrau gorau erioed ar gyfer plant, gan gynnwys Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, The Twits, a The BFG.

Darllen Rhagor

Blog y Parcmon – Awst

“… madfall yn y cwpwrdd glanhau.”

Awst …amser prysur ar gyfer parciau gwledig ar hyd a lled Ynysoedd Prydain, a dydy Bryngarw ddim wedi bod yn eithriad!

Darllen Rhagor

Parc Gwledig Bryngarw yn ennill Gwobr Baner Werdd

Mae dau reswm i Barc Gwledig Bryngarw ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddathlu: mae wedi derbyn Baner Werdd, y nod ryngwladol ar gyfer parc neu fan gwyrdd o safon uchel, yn ei 30ain flwyddyn ben-blwydd.

Darllen Rhagor

The Greatest Love of All – Sioe Whitney Houston

Gyda Belinda Davids

Dydd Mercher 26 Hydref 7.30pm

Darllen Rhagor

Parc Gwledig Bryngarw yn ennill Gwobr Baner Werdd

Mae dau reswm i Barc Gwledig Bryngarw ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddathlu: mae wedi derbyn Baner Werdd, y nod ryngwladol ar gyfer parc neu fan gwyrdd o safon uchel, yn ei 30ain flwyddyn ben-blwydd.

Darllen Rhagor

Tymor newydd, llyfryn newydd, golwg newydd

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen wedi lansio llyfryn Beth sydd Ymlaen â golwg newydd ar gyfer tymor yr hydref ymMhafiliwn y Grand ym Mhorthcawl a Neuadd y Dref Maesteg.

Darllen Rhagor