aaa

NEWYDDION+


Macca: The Concert

Macca: Y Cyngerdd - dathlwch gerddoriaeth Paul McCartney a chaneuon mwyaf llwyddiannus y Beatles yn fyw ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Gwener 16 Chwefror am 7.30yh.

Darllen Rhagor

Cinderella yn Torri Recordiau’r Swyddfa Docynnau ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl

Mae'r drysau wedi cau ar Bafiliwn y Grand yn nhymor pantomeim mwyaf llwyddiannus Porthcawl erioed. Fe wnaeth Cinderella chwalu holl recordiau blaenorol y swyddfa docynnau yn ystod ei rhediad pedair wythnos, er llawenydd mawr y lleoliad a chynhyrchwyr Imagine Theatre.

Darllen Rhagor

Milkshake! Live – The Magic Story Book

Milkshake! Live - The Magic Story Book at the Grand Pavilion, Porthcawl on Saturday 21 April 12noon & 3.30pm.

Darllen Rhagor

Perfformiad hamddenol a pherfformiad Wedi’i Arwyddo o Cinderella

Yn dilyn llwyddiant perfformiadau hygyrch y llynedd, bydd Pafiliwn y Grand unwaith eto'n cynnal perfformiad wedi'i arwyddo ar ddydd Iau, 28 Rhagfyr am 5pm a pherfformiad hamddenol ar ddydd Iau 4 Ionawr am 10.30am.

Darllen Rhagor

New sound and lighting desk at Maesteg Town Hall 

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Summer Art Exhibition

Arlunwyr - cyflwynwch eich gwaith i'n harddangosfa gelf flynyddol sy'n digwydd dydd Llun 7 - Dydd Sul 13 Awst 10am - 6pm a'r lansiad ar ddydd Llun 7 Awst 6pm.

Darllen Rhagor

Parc Gwledig Bryngarw yn cael Gwobr y Faner Werdd

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Gwahoddir plant i ymuno ag Asiantau Anifeiliaid yn Llyfrgelloedd Awen

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Sarah Millican: Control Enthusiast

Newydd ei gyhoeddi y bydd Sarah Millican yn dod â'i thaith Selog dros Reoli i Bafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Iau 8 Chwefror am 8pm.

Darllen Rhagor

Forever Jackson: y profiad Michael Jackson Eithaf!

Mae'r hydref hwn yn amser cyffrous ar gyfer theatr yn Neuadd y Dref Maesteg; wrth ochr ein sioeau a digwyddiadau eraill rydyn ni'n cynnal pedair drama broffesiynol a sioe gerdd!

Darllen Rhagor

Pasha Kovalev Hyrwyddiad Sain Ffolant Chwefror:

Mae'r dawnsiwr proffesiynol ac enillydd Strictly Come Dancing Pasha Kovalev yn cyhoeddi mis arbennig ar gyfer Chwefror gyda hyrwyddiad Sain Ffolant!

Darllen Rhagor

Connla

Mae Connla'n fand newydd cyffrous o Iwerddon gyda gwreiddiau traddodiadol cryf sy'n rhoi sain unigryw i'w cerddoriaeth. Wedi'u disgrifio fel “Y Grŵp Newydd Mwyaf Cyffrous o Ogledd Iwerddon” (Irish American News) gallwch chi eu gweld yn fyw ym Mhafiliwn y Grand...

Darllen Rhagor

Mae Awen yn helpu staff gyflawni eu haddewidion Blwyddyn Newydd!

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Seann Walsh – One For The Road

Mae Seann Walsh yn ôl ar y ffordd gyda sioe newydd sbon ac mae'n dod yn fyw i Bafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Iau 16 Chwefror am 8pm.

Darllen Rhagor

Barbara Dickson

Mae Barbara Dickson, y gantores recordio sydd wedi gwerthu miliynau, yn dychwelyd i Bafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Iau 2 Chwefror am 7.30pm, gyda'i band anhygoel.

Darllen Rhagor

Mynychwyr theatr yn codi arian dros elusen

Mae teuluoedd hael a oedd yn mwynhau'r pantomeim Jack and the Beanstalk yn Theatr Pafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Sul 11 Rhagfyr wedi codi swm trawiadol o£1568 ar gyfer elusennau lleol.

Darllen Rhagor

Panto Proffesiynol ar ddyfod mis Ionawr!

Mae digon i ddod â'r plant iddo yn y tymor hydref hwn ac y tu hwnt yn Neuadd y Dref Maesteg! O weithdai, i sioeau pypedi i banto...

Darllen Rhagor

Comedi Byw yn Neuadd y Dref Maesteg

Mae'r Clwb Comedi Maesteg poblogaidd yn dychwelyd y Medi hwn, ond gydag ychydig o newidiadau"

Darllen Rhagor

Seren leol Rebecca Craven i Ledaenu Ychydig o Hudoliaeth ym Mhanto Pafiliwn y Grand

Mae Pafiliwn y Grand ym Mhorthcawl wrth eu bodd i gyhoeddi y bydd Rebecca Craven yn chwarae'r brif ran yn eu panto anferth ar gyfer y teulu sef Jack and the Beanstalk y Nadolig hwn.

Darllen Rhagor

Y Three Degrees

Gall y Three Degrees ddal i honni mai nhw yw'r grŵp lleisiol benywaidd i redeg am yr amser hiraf mewn hanes! Dewch i fwynhau caneuon llwyddiannus gan y triawd enwog yn y gyngerdd hon sydd am un nos yn unig! Dydd Iau 15 Medi 7.30pm

Darllen Rhagor

Digwyddiadau AM DDIM i ddathlu’n penblwydd cyntaf!

Ymunwch â ni i ddathlu'n penblwydd cyntaf!

Darllen Rhagor

Medi ym Mryngarw

Mae cnau a mwyar yn dechrau ymddangos ar y coed. Gwyliwch am arwyddion bwydo oddi wrth famaliaid bach. Mae gwiwerod yn rhwygo'r cnau barfog, sydd o hyd yn wyrdd, yn eu hanner. Mae llygod y maes a llygod y gwair yn cnoi tyllau bach taclus yn y plisgyn cyn tynnu'r cnewyllyn ar y tu mewn allan.

Darllen Rhagor

DATHLU CANRIF O ROALD DAHL

Mae 2016 yn nodi 100 mlynedd ers genedigaeth y prif storïwr Roald Dahl. Wedi'i eni yng Nghaerdydd, fe wnaeth ysgrifennu rhai o'r llyfrau gorau erioed ar gyfer plant, gan gynnwys Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, The Twits, a The BFG.

Darllen Rhagor

Blog y Parcmon – Awst

“… madfall yn y cwpwrdd glanhau.”

Awst ...amser prysur ar gyfer parciau gwledig ar hyd a lled Ynysoedd Prydain, a dydy Bryngarw ddim wedi bod yn eithriad!

Darllen Rhagor

Parc Gwledig Bryngarw yn ennill Gwobr Baner Werdd

Mae dau reswm i Barc Gwledig Bryngarw ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddathlu: mae wedi derbyn Baner Werdd, y nod ryngwladol ar gyfer parc neu fan gwyrdd o safon uchel, yn ei 30ain flwyddyn ben-blwydd.

Darllen Rhagor

The Greatest Love of All – Sioe Whitney Houston

Gyda Belinda Davids Dydd Mercher 26 Hydref 7.30pm

Darllen Rhagor

Parc Gwledig Bryngarw yn ennill Gwobr Baner Werdd

Mae dau reswm i Barc Gwledig Bryngarw ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddathlu: mae wedi derbyn Baner Werdd, y nod ryngwladol ar gyfer parc neu fan gwyrdd o safon uchel, yn ei 30ain flwyddyn ben-blwydd.

Darllen Rhagor

Tymor newydd, llyfryn newydd, golwg newydd

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen wedi lansio llyfryn Beth sydd Ymlaen â golwg newydd ar gyfer tymor yr hydref ymMhafiliwn y Grand ym Mhorthcawl a Neuadd y Dref Maesteg.

Darllen Rhagor