Dance for Dementia Spring

28th Ion - 31st Maw
Dawns | Cymuned | POB DIGWYDDIADAU

Bwriedir y sesiynau dawns wythnosol ar gyfer pobl sy'n byw â dementia a'r rhai hynny sy'n byw ochr yn ochr â nhw ac yn eu cefnogi.

Gwyddys fod dawns a cherddoriaeth yn ysgogi swyddogaeth wybyddol ac yn gwella symudedd, hyder ac yn meithrin ymdeimlad o les. Boed yn eistedd neu'n sefyll, mae cynnwys dawns wedi'i deilwra i anghenion penodol y cyfranogwr. Dewch i ymuno â ni i archwilio gwahanol arddulliau symud a mathau o gerddoriaeth yn yr amgylchedd cynhwysol hwn sy'n gyfeillgar i ddementia.

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £4.00

Statws Tocynnau: Ar Gael

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £4.00

Statws Tocynnau: Ar Gael

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £4.00

Statws Tocynnau: Ar Gael

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £4.00

Statws Tocynnau: Ar Gael

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £4.00

Statws Tocynnau: Ar Gael

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £4.00

Statws Tocynnau: Ar Gael

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £4.00

Statws Tocynnau: Ar Gael

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £4.00

Statws Tocynnau: Ar Gael

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £4.00

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr