Michael Morpurgo’s Mimi and the Mountain Dragon

23rd Che
Plant | POB DIGWYDDIADAU

Antur pypedwaith cerddorol hudol i'r sawl sy'n 3 oed neu'n hŷn

“Cyn gynted ag y bydd y clychau'n peidio â chanu, dw i'n mynd i dy gario di at dy fam, yn ôl i fyny i gastell Draig y Mynydd”

Pob blwyddyn i fyny fry ym mynyddoedd eiraog y Swistir, bydd pentrefwyr Dorta yn curo eu drymiau, yn chwythu eu cyrn ac yn gwneud stŵr swnllyd i gadw Draig frawychus y Mynydd draw.

Ond mae eleni yn wahanol. Un bore oer o aeaf mae Mimi yn darganfod rhywbeth eithriadol- draig fach yn cysgu yn y sied coed tân! Mae'r creadur bach ar goll ac yn ofnus. Ond sut gyrhaeddodd e yno a beth wnaiff ddigwydd os daw ei fam i chwilio amdano? Mae'n rhaid i Mimi fod yn eithriadol o ddewr i lwyddo i gyrraedd castell y Ddraig ar ben y mynydd a mynd â'r ddraig fach adref yn ddiogel.

Bydd stori Michael Morpurgo sy'n cynhesu'r galon yn dod yn fyw mewn antur mynydd epig ynglŷn â chyfeillgarwch a dewrder sy'n orlawn o eira, dreigiau, caneuon bywiog a phypedwaith cyfareddol.

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £0.00 - £6.50

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr