Lost In The Rhythm: Amy Dowden, Ben Jones & Colin Jackson

19th Maw
Dawns | POB DIGWYDDIADAU

Mae ‘Lost In The Rhythm’ yn sioe hollol newydd sy'n cyflwyno chymysgedd gyffrous o ddawnsiau Neuadd Ddawns a Lladin â pherfformiadau unigol gan Amy Dowden, Ben Jones a Colin Jackson yn ogystal â pherfformiadau grŵp adloniannol â'u dawnswyr cefnogol.

Bydd y sioe yn llawn adloniant â threfniannau wedi eu coreograffu'n wych sydd â theimlad rhamantus felly gallwch ddisgwyl gweld llawer o ddawnsiau gosgeiddig.

Mae Amy Dowden wedi sefydyu ei hun ar Strictly Come Dancing, sioe boblogaidd y BBC, a bydd hi nawr yn mynd ar daith gyda'i sioe newydd mae hi wedi cyfrannu'n sylweddol chyfarwyddo a choreograffu ar y cyd â Ben Jones.

Bydd cyfle i gyfranogi mewn gweithgaredd cwrdd a chyfarch cyn y sioe yng nghwmni Amy, Ben a Colin, felly peidiwch â cholli'r cyfle cyfyngedig hwn!

CWRDD A CHYFARCH VIP 6yh

Bydd cyfle i gyfranogi mewn gweithgaredd cwrdd a chyfarch cyn y sioe yng nghwmni Amy, Ben a Colin, felly peidiwch â cholli'r cyfle cyfyngedig i wneud hyn... Mae pris y gweithgaredd cwrdd a chyfarch yn cynnwys eich tocyn, cyfle i siarad â'r enwogion a thynnu llun ynghyd â rhaglen wedi ei llofnodi.

Bydd yn rhaid i bob deiliad tocyn VIP gyrraedd o leiaf 10 munud cyn i'r gweithgaredd cwrdd a chyfarch ddechrau am 6yh.

Pafiliwn Y Grand

Tocynnau: £25.50 - £56.50

Statws Tocynnau: Ar Gael

Yn ôl Archebwch Nawr